ახალ სასწავლო წელის დაწყებასთან ერთად, 400 საჯარო სკოლაში მატერიალურ ჟურნალთან ერთად ელექტრონული ჟურნალის სისტემა დაინერგება. ამის შესახებ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსმა ლაშა ვერულავამ Aris.ge-სთან ინტერვიუში განაცხადა.

ელექტრონული ჟურნალის შექმნის მთავარი მიზანი სასწავლო პროცესების ეფექტიანი მენეჯმენტია. ეს გულისხმობს ზუსტი მონაცემების შეგროვებას, დამუშავებას, ონლაინ რეჟიმში განახლებასა და ანგარიშს.

"ელექტრონულ ჟურნალთან წვდომა მიმდინარე ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ სკოლიდან, ერთიან საგანმანათლებლო ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ქსელში ჩართული ნებისმიერი კომპიუტერიდან" - აცხადებს ლაშა ვერულავა.

მოსწავლის დასწრების, აკადემიური მოსწრების, ნიშნებისა და გამოცდების შედეგები ელექტრონულ ჟურნალში აღირიცხება. ის ითვალისწინებს სპეციალურ მოდულს მშობლებისთვის, რომელიც მათ მიაწვდის ინფორმაციას გაკვეთილების განრიგის, დავალებების, შვილების ნიშნების შესახებ და ასევე მასწავლებელთან კომუნიკაციაში დაეხმარება.

ვერულავას ცნობით, მოსწავლეების გაცდენებს და შეფასებას ჟურნალში უშუალოდ მასწავლებელი აღრიცხავს:

"სისტემაში დაცულია უსაფრთხოების შესაბამისი ნორმები, რაც გამორიცხავს არასანქცირებულ შეღწევას".

საპილოტე პროგრამის ფარგლებში, ჟურნალში შეტანილი მონაცემების შესასწორებლად მასწავლებლებს 1 კვირიანი ვადა ექნებათ.

ვერულავას ინფორმაციით, ამჯერად სისტემის დანერგვის სურვილი 700-მდე საჯარო სკოლამ გამოთქვა.