საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ყარაჯალას სკოლის ორი მუსლიმი მოსწავლე გოგოს სახელით ომბუდსმენს მიმართავს. ორგანიზაციის თქმით, შინაგანაწესზე დაყრდნობით სკოლის დირექტორმა მუსლიმ მოსწავლეებს სკოლის ტერიტორიაზე ჰიჯაბის ტარების უფლება არ მისცა.

სკოლის შინაგანაწესის 23-ე მუხლის მე-6 პუნქტის მიხედვით, სკოლაში ქუდის, კეპის, ბენდენისა და თავსახვევის ტარება აკრძალულია. საია სახალხო დამცველთა შინაგანაწესს ასაჩივრებს:

"შინაგანაწესის ეს ჩანაწერი ეწინააღმდეგება დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტს, რომლითაც აკრძალულია ირიბი დისკრიმინაცია".

საიას განცხადებით, თავსახვევის ამკრძალავი სკოლის შინაგანაწესი ნეიტრალურია რელიგიური სიმბოლოების მიმართ. ორგანიზაციის თქმით, დებულების აღსრულება "არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს მუსლიმ მოსწავლეს ქრისტიან თანატოლებთან" შედარებით, ამასთანავე სკოლა მსგავს აკრძალვას არ აწესებს ქრისტიანული ჯვრის ტარებასთან დაკავშირებით:

"დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მე-4 მუხლის თანახმად, ყველა დაწესებულებამ, მათ შორის, სოფელ ყარაჯალის საჯარო სკოლამ თავისი შიდა რეგულაციები შესაბამისობაში უნდა მოიყვანოს ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობასთან."

საია ომბუდსმენს სთხოვს, რეკომენდაციით მიმართოს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალას საჯარო სკოლის დირექტორსა და სამერვეო საბჭოს, რათა შეიცვალოს სკოლის შინაგანაწესი და მუსლიმმა მოსწავლეებმა შეძლონ ჰიჯაბის ტარება.