სახალხო დამცველის(ომბუდსმენის) იურისდიქციის ფარგლებში შედის ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების დაცვა. არის კონსტიტუციური ინსტიტუტი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიას ზედამხედველობს.

ომბუდსმენი სწავლობს ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების დარღვევის ფაქტებს, როგორც მიღებული განცხადებების საფუძველზე, ასევე თავისი ინიციატივით. ის თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია.

წყარო:სახალხო დამცველის ვებ საიტი