საქართველოს სახალხო დამცველი არის კონსტიტუციური ინსტიტუტი, რომელიც ზედამხედველობს საქართველოს ტერიტორიისა და მისი იურისდიქციის ფარგლებში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვას, ავლენს დარღვევის ფაქტებს და ხელს უწყობს დარღვეული უფლებებისა და თავისუფლებების აღდგენას. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მიმართოს სახალხო დამცველს, თუ თვლის, რომ ირღვევა მისი (ან სხვისი) უფლებები.

ამ ქვიზის მეშვეობით გაიგებ, რა იცი სახალხო დამცველისა და მის საქმიანობის შესახებ.

ტესტი: რა იცი სახალხო დამცველის საქმიანობაზე

ტესტის დაწყება

1 / 8 ვისზეა დამოკიდებული საქართველოს სახალხო დამცველი თავისი საქმიანობისას?

On.ge

2 / 8 ჩამოთვლილთაგან, ვის საქმიანობას უწევს ზედამხედველობას სახალხო დამცველი?

On.ge

3 / 8 რა შემთხვევაში შეუძლია სახალხო დამცველს, უარი თქვას საქმის განხილვაზე?

On.ge

4 / 8 რა დაგიჯდებათ სახალხო დამცველის მომსახურება?

On.ge

5 / 8 რამდენ ხანში განიხილავს სახალხო დამცველი საჩივარს?

On.ge

6 / 8 თუ თქვენი უფლებები დაირღვა სახალხო დამცველს შეუძლია:

On.ge

7 / 8 რამდენი წლით ირჩევა სახალხო დამცველი?

On.ge

8 / 8 და ბოლოს, ჩამოთვლილთაგან ვინ არ ყოფილა საქართველოს სახალხო დამცველი?

On.ge

იტვირთება...
ერთი წუთით...

ქვიზი მომზადდა On.ge-ის მიერ USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით. პროგრამას ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით. ქვიზის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია On.ge და მასში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, არ ასახავდეს ზემოთ ნახსენები საერთაშორისო ორგანიზაციების შეხედულებებს.

The quiz was prepared by the On.ge with the support of the USAID Rule of Law Program funded by the United States Agency for International Development (USAID) through the East-West Management Institute (EWMI). The views expressed in this quiz are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of USAID and EWMI.

თუ მსგავსი სიახლეები გაინტერესებს, შემოგვიერთდი ჯგუფში: რა ხდება სასამართლოში. აქ განვიხილავთ ყველაფერს, რაც საქართველოში სასამართლო სისტემის შესახებ უნდა იცოდე და ხელს ვუწყობთ დისკუსიის წამოწყებას სასამართლო სისტემაში განვითარებული მოვლენების შესახებ.