ალბათ, მოქალაქეთა ნაწილმა ცოტა რამ თუ იცის სასამართლო სისტემის, მისი სტრუქტურისა და პროცედურების შესახებ. რეალურად კი მნიშვნელოვანია, მეტ-ნაკლებად ინფორმირებული ვიყოთ ამ საკითხების შესახებ.

ჩვენ უკვე გიამბეთ, როგორ მუშაობს სასამართლო, ახლა კი დროა, ის შევამოწმოთ, შეგიძლია თუ არა სასამართლოს ინსტანციების ერთმანეთისგან განსხვავება.

ტესტი: შეგიძლია თუ არა სასამართლოს ინსტანციების განსხვავება

ტესტის დაწყება

1 / 8 შედარებით მარტივით დავიწყოთ, სულ რამდენი ინსტანციაა საერთო სასამართლოების სისტემაში?

ნატალია ავალიანი/On.ge

2 / 8 რომელი სასამართლოს შემადგენლობაში შეიძლება შედიოდნენ მაგისტრატი მოსამართლეები?

ნატალია ავალიანი/On.ge

3 / 8 ჩამოთვლილთაგან რომელი არ ფუნქციონირებს სააპელაციო სასამართლოში?

გელა ბოჩიკაშვილი / On.ge

4 / 8 რომელი სააპელაციო სასამართლოები მოქმედებს საერთო სასამართლოების სისტემაში?

5 / 8 რომელ ინსტანციაში განიხილება საქმე 3 მოსამართლის შემადგენლობით?

ნატალია ავალიანი/On.ge

6 / 8 ვინ შედის დიდი პალატის შემადგენლობაში?

Shutterstock

7 / 8 კანონით, რომელი არ არის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის უფლება-მოვალეობა:

ნატალია ავალიანი/On.ge

8 / 8 რომელი სასამართლოს თავმჯდომარე ახორციელებს სასამართლოების მანდატურის სამსახურების საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობასა და კონტროლს?

იტვირთება...
ერთი წუთით...

ქვიზი მომზადდა On.ge-ის მიერ USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით. პროგრამას ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით. ქვიზის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია On.ge და მასში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, არ ასახავდეს ზემოთ ნახსენები საერთაშორისო ორგანიზაციების შეხედულებებს.

The quiz was prepared by the On.ge with the support of the USAID Rule of Law Program funded by the United States Agency for International Development (USAID) through the East-West Management Institute (EWMI). The views expressed in this quiz are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of USAID and EWMI.