რა ხდება: 2022 წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ საჯარო სკოლების დირექტორთა სერტიფიცირების პროცესი დაიწყო, რომელიც 2023 წლის ივნისში დასრულდა.

 • პროცესი ორი ეტაპისგან შედგებოდა: წერითი გამოცდა და ზეპირი გასაუბრება — გამოცდაზე გამოცხადებული 1839 ადამიანიდან გასაუბრების ეტაპზე 755 გადავიდა.
 • ISFED-ის ცნობით, ბოლო, გასაუბრების ეტაპი, 160-მდე აპლიკანტმა ვერ გადალახა, მათგან 27-მა კი ორგანიზაციას სამართლებრივი დახმარებისთვის მიმართა.
 • ისინი გასაუბრების შედეგების ბათილად ცნობას და თავიდან გამართვას ითხოვენ.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: სამართლიანი არჩევნების შეფასებით, შესწავლილი ფაქტები და გარემოებები იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ გასაუბრების პროცესში არაერთი დარღვევა დაფიქსირდა.

 • ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ გასაუბრების ეტაპი ვერ გადალახეს კანდიდატებმა, რომლებსაც ტესტირებაში საკმაოდ მაღალი ქულები ჰქონდათ მიღებული, იყვნენ კვალიფიციურები და ჰქონდათ დირექტორად მუშაობის გამოცდილებაც.
 • "არსებული პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით, ჩნდება გონივრული ეჭვი, რომ დირექტორთა შესარჩევ კონკურსში კანდიდატები პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე ფასდება", — ვკითხულობთ განცხადებაში.

დარღვევები გასაუბრების ეტაპზე: ISFED-ის შეფასებით, იკვეთება შემდეგი პროცედურული დარღვევები, რომლებსაც შეეძლო, გავლენა მოეხდინა გადაწყვეტილებაზე:

 • რიგ შემთხვევებში, გასაუბრების ოქმებში ხელი მოწერილი აქვთ კომისიის იმ წევრებს, რომლებიც კანდიდატის გასაუბრებას საერთოდ არ ესწრებოდნენ;
 • გასაუბრების ოქმების ნაწილში ხელი არ აქვთ მოწერილი კომისიის იმ წევრებს, რომლებმაც გასაუბრებისას კითხვები დაუსვეს კანდიდატებს;
 • მოწოდებული გასაუბრების ოქმებით არ დგინდება, რა კრიტერიუმების საფუძველზე შეფასდნენ კანდიდატები;
 • დირექტორობის მსურველი კონკურსანტები აცხადებენ, რომ გასაუბრების ეტაპზე
 • მათთვის ცნობილი არ ყოფილა შეფასების კრიტერიუმები;
 • მათი განცხადებით, კომისიის წევრების მიერ არ კეთდებოდა ჩანაწერები.
 • სამინისტროს მიერ მოგვიანებით მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, კანდიდატები ფასდებოდნენ 6 კრიტერიუმის მიხედვით, თუმცა გასაუბრების ოქმებში არ იკვეთება კომისიის წევრთა მიერ კონკურსანტებისთვის, თითოეული კრიტერიუმის შესაბამისად, მინიჭებული ქულების შესახებ ცხადი ინფორმაცია. ამდენად, ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ სამინისტრომ აღნიშნული კრიტერიუმები გასაუბრების შემდეგ, ოქმის შედგენისას, ფორმალურად მიუსადაგა შედეგებს;
 • გასაუბრების ხანგრძლივობა და დასმული შეკითხვები მიუთითებს გასაუბრების ფორმალობაზე;
 • გასაუბრება, ძირითადად, 7-10 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა. კანდიდატთა უმრავლესობას კომისიის წევრებმა 2-3 შეკითხვა დაუსვეს, რაც არ იძლეოდა კანდიდატების სრულყოფილად შეფასების შესაძლებლობას.