რატომ არის მნიშვნელოვანი: საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) ახალი საზოგადოებრივი აზრის კვლევა კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას მტკიცე მხარდაჭერა აქვს.

 • გამოკითხულთა 89% სრულად ან მეტ-ნაკლებად უჭერს მხარს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას — მხარდაჭერა, წინა კვლევასთან შედარებით, 4%-ით არის გაზრდილი და ისტორიულ მაქსიმუმს აღწევს.
 • ამავდროულად, საქართველოს მოქალაქეები არ უჭერენ მხარს ქვეყანაში რუსეთის მოქალაქეების ყოფნას — გამოკითხულთა 79% წინააღმდეგია, მათ ბიზნესის რეგისტრაციის, ქონების შეძენის ან საქართველოში უვიზოდ შემოსვლის უფლება ჰქონდეთ.

ევროინტეგრაცია: გამოკითხულთა 75% მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას, 14% კი გარკვეულწილად უჭერს მხარს.

 • გარდა ამისა, 62% ამბობს, რომ მაინც დაუჭერდა მხარს ევროინტეგრაციას, თუ ეს რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობის გაწყვეტას გამოიწვევდა.
 • მოსახლეობის აზრით, ყველაზე დიდი დაბრკოლება საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე პოლიტიკური არასტაბილურობა და ნაკისრი ვალდებულებების არშესრულებაა.
 • მთავარი სარგებელი კი — ეკონომიკის გაძლიერება, უსაფრთხოება და ქვეყნის განვითარებაა.

ფოტო: IRI

NATO: ამავდროულად, 65% მხარს უჭერს ნატოში გაწევრიანებასაც, 15% კი გარკვეულწილად უჭერს მხარს.

 • უმრავლესობის აზრით, ალიანსის წევრობის მთავარი სარგებელი უსაფრთხოება და დაცვაა, მთავარი დაბრკოლება კი — რუსეთს წინააღმდეგობა და ოკუპირებული ტერიტორიების სტატუსი.
 • მოსახლეობის 50% პასუხობს, რომ ქვეყნის კურსი მხოლოდ პროევროპული დასავლური უნდა იყოს;
 • 32%-ის აზრით კი — პროდასავლური, მაგრამ რუსეთთან ურთიერთობა უნდა გაგრძელდეს;
 • მხოლოდ 9 პროცენტი საუბრობს პრორუსულ კურსზე.

პარტნიორები: ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პარტნიორად 63% ევროკავშირს ასახელებს.

 • 47% — აშშ-ს, 27% — უკრაინას, 18% — თურქეთს, 16% — აზერბაიჯანს, 12% — გაერთიანებულ სამეფოს, 8% კი — რუსეთს.
 • ყველაზე დიდ პოლიტიკურ საფრთხედ უმრავლესობა, 87% რუსეთს მიიჩნევს, 8% კი აშშ-ს და თურქეთს.
 • გამოკითხულთათვის ყველაზე მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პარტნიორებშიც ევროკავშირი, აშშ და თურქეთი ლიდერობენ — რუსეთი 12%-ით მე-6 ადგილზეა.
 • ანალოგიურად, ეკონომიკურად ყველაზე საფრთხისშემცველადაც 76%-ით რუსეთი ლიდერობს, მეორე ადგილზე კი 6%-ით თურქეთია.

ფოტო: IRI

რუსეთი: კვლევის მიხედვით, მოსახლეობის 34% მკაცრად ეწინააღმდეგება რუსეთთან დიალოგს, სრულიად მომხრე 26%-ა, გარკვეულწილად მომხრე კი — 27%.

 • 30% ძალიან უარყოფითად აფასებს ხელისუფლების ურთიერთობას რუსეთთან, 20% — გარკვეულწილად უარყოფითად, 10% — ძალიან დადებითად, 30% — კი გარკვეულწილად დადებითად.
 • მხოლოდ 17% ფიქრობს, რომ ახლანდელი ხელისუფლების საგარეო კურსი პროდასავლურია, 21%-ის აზრით კი — ის უფრო პროდასავლურია, ვიდრე პრორუსული.
 • 25% ფიქრობს, რომ ქართული ოცნების კურსი პრორუსულია, 20% კი ფიქრობს — უფრო პრორუსულია, ვიდრე პროდასავლური.
 • მოსახლეობის 76% ფიქრობს, რომ რუსეთის აგრესია საქართველოს მიმართ ისევ გრძელდება.
 • 37% ფიქრობს, რომ რუსები ვერ უნდა შემოდიოდნენ საქართველოში, სანამ არ დაგვიბრუნებენ ოკუპირებულ ტერიტორიებს; გამოკითხულთა 29%-ს კი ურჩევნია, რომ მათ ქვეყანა დატოვონ.
 • 23% მხარს უჭერს რუსეთთან ფრენების აღდგენას, 34% კი — წინააღმდეგია.

ფოტო: IRI

მეთოდოლოგია: IRI-ის ინფორმაციით, კვლევა ჩატარდა 2023 წლის 4-23 მარტის პერიოდში საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების ცენტრის სახელით, ბალტიის კვლევებისა და გელაპის ორგანიზაციის წარმომადგენლის დოქტორი რასა ალიშაუსკინეს მიერ.

 • საველე სამუშაოები ჩატარდა IPM-ის მიერ, მონაცემები შეგროვდა პირისპირ ინტერვიუს გზით.
 • შერჩევა მოიცავდა საარჩევნო ხმის უფლებისა და ასაკის მქონე 1 500 რესპონდენტს.
 • მონაცემები შეწონილ იქნა ასაკის, სქესის, რეგიონისა და დასახლების ზომის შესაბამისად.
 • ცდომილების ზღვარი წარმოადგენს +/- 2.5 %, გამოპასუხების მაჩვენებელი — 63%.
 • კვლევის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით.