"პატიმრობის კოდექსში" ცვლილება იგეგმება, კერძოდ, პენიტენციური დაწესებულების ხელშეწყობით პატიმარს შეეძლება ინდივიდუალური საქმიანობის შედეგად დამზადებული ნივთის რეალიზაცია. ამ საკითხს დღეს, 2 მარტს, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე განიხილავენ.

კანონპროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში დღემდე არაერთი მსჯავრდებული დაკავებულია ინდივიდუალური საქმიანობით, კერძოდ ამზადებენ სხვადასხვა ტიპის ნაკეთობებს (ჯვრები, მინანქრისა და თექის ნაწარმი და სხვა.).

კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში, მსჯავრდებულები და ბრალდებულები თავიანთი ნამუშევრების გაყიდვას, სავარაუდოდ, ონლაინ მაღაზიის მეშვეობით შეძლებენ, რეალიზაციით მიღებული თანხა კი პირდაპირ ჩაირიცხება მათ პირად საბანკო ანგარიშზე.

ამასთან, თუკი მსჯავრდებული, ან ბრალდებული დისციპლინურ წესს დაარღვევს, მას ნამუშევრების გაყიდვის უფლება შეეზღუდება, თუმცა, ეს არ შეეხებათ არასრულწლოვანებს.

გარდა ამისა, მსჯავრდებულის შრომითი საქმიანობის შესახებ საკითხების დაზუსტების შემდეგ, დაწესებულება მათ მცირე სარემონტო სამუშაოებზე დაასაქმებს. სამინისტრო გეგმავს მცირე სამუშაო ჯგუფების შექმნას, რომლებსაც გადაამზადებს შესაბამის პროფესიაში. პატიმრები იმ სამუშაოებს შეასრულებენ, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევაში პენიტენციური სისტემაში იქნება.

კანონპროექტის ინიციატორია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო .იგი მიზნად ისახავს ბრალდებულთა ან მსჯავრდებულთა უფლებების რეალიზაციას, ასევე, მათი რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროცესის ხელშეწყობას.