გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დღეს გამოაქვეყნა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ "არა პანორმას" აქციის მონაწილეების საქმეზე შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების უფლების დარღვევა დაადგინა.

  • სახელმწიფო ვალდებულია, თითოეულ მოსარჩელეს მორალური და მატერიალური ზიანის ასანაზღაურებლად € 1 040 გადაუხადოს 3 თვის ვადაში.

დეტალები: 2015 წლის 19 ივლის პანორამა თბილისის წინააღმდეგ აქცია გაიმართა, სადაც მონაწილეები სხვადასხვა შინაარსის ბანერებით მშენებლობას აპროტესტებდნენ.

  • პოლიციამ დემონსტრაციაზე რამდენი პირი, მათ შორის აქტივისტი ნატა ფერაძე დააკავა ბანერის — "პანორამა არა *ლე" დაჭერის შემდეგ.
  • მთავრობის განმარტებით, ბანერის თავდაპირველი ავტორი, გიგა მაქარაშვილი მას შემდეგ დააკავეს, რაც მან გადაადგილება დაიწყო და მიმდებარე ტერიტორიაზე მდგომი არასრულწლოვანების მხედველობის არეალში მოექცა.
  • მაქარაშვილის დაკავების შემდეგ, დანარჩენმა აქტივისტებმაც გააკეთეს იგივე შინაარსის წარწერა ბანერებზე, რის შედეგადაც ისინიც დააკავეს.

სტრასბურგი: საქმის მოსარჩელეები იყვნენ ნატა ფერაძე, გიგა მაქარაშვილი, ელენე მალაშევსკი-ჯაყელი, კონსტანტინე ჩაჩანიძე, ვახო ქარელი, ანა მამულაშვილი და ირაკლი მგალობლიშვილი.

  • მოსარჩელეების უფლებებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავდა.
  • მოსარჩელეები ევროპულ სასამართლოში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 და მე-11 მუხლების — გამოხატვის თავისუფლებისა და შეკრების თავისუფლების უფლებების დარღვევაზე მიუთითებდნენ.
  • სტრასბურგის სასამართლოს შეფასებით, "ვულგარული ფრაზების გამოყენება თავისთავად არ არის გადამწყვეტი მე-10 მუხლის დარღვევა-არდარღვევაზე მსჯელობისას".
  • სასამართლოს ინტერპრეტაციით, სიტყვა *ლე მოსარჩელეების მიერ გამოყენებული იყო, როგორც "სტილისტური იარაღი მათი მხრიდან პროექტის აშენების შესახებ პროტესტის უკიდურესად მწვავედ გამოსახატავად".