საქართველოს უნივერსიტეტი, რომელიც სწავლის მაღალი ხარისხითა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი სტატისტიკით გამოირჩევა, სტუდენტებს სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით განსაკუთრებულ პირობებს სთავაზობს: აქ სწავლება პრაქტიკული ხასიათისაა და თითოეული პროგრამა საერთაშორისო გამოცდილებაზეა დაფუძნებული.

სკოლაში არსებული რესურსები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს უნივერსიტეტშივე გამოიმუშაონ პრაქტიკული, დასაქმებისთვის საჭირო უნარები.

განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ არსებული რესურსების გამოყენებით, სტუდენტებს სწავლების პროცესში აქვთ უნიკალური შესაძლებლობა:

 • ჩაწერონ და მოამზადონ გადაცემები,
 • გააკეთონ მიმდინარე პოლიტიკური და საერთაშორისო მოვლენების ანალიზი,
 • განახორციელონ რეალური კვლევები,
 • შეიმუშაონ სტრატეგიები,
 • დაგეგმონ ჯგუფური ფსიქოთერაპიები,
 • გაუწიონ ფსიქოკონსულტირება მომხმარებლებს.

დამატებით, სკოლა სთავაზობს სტუდენტებს გაცვლით პროგრამებს ევროპისა და ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტებში, სტაჟირებას კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურებში და მასტერკლასებს უცხოელი სპეციალისტების მონაწილეობით.

საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა სწავლებას ახორციელებს შემდეგი საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო მიმართულებებით:

 • ჟურნალისტიკა,
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობა და რეკლამა,
 • პოლიტიკის მეცნიერებები,
 • საერთაშორისო ურთიერთობები,
 • ფსიქოლოგია,
 • გამოყენებით ფსიქოლოგია და მასობრივ კომუნიკაცია.

ამ პროგრამების კურსდამთავრებულები დასაქმების ბაზარზე მოთხოვნადები არიან და თავიანთ სფეროში წამყვან პოზიციებს იკავებენ.