განათლების სამინისტრომ სკოლებში პირველკლასელთა რეგისტრაციის ვადები და ეტაპები გამოაქვეყნა, რომელიც 10 აპრილს იწყება.

სამინისტროში აცხადებენ, რომ 2017-2018 სასწავლო წელს, ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების უფლება აქვთ იმ მოსწავლეებს, რომელთა ასაკი შეესაბამება კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, ანუ სწავლის დაწყებსთვის უსრულდებათ 6 წელი.

2017-2018 სასწავლო წელი 15 სექტემბერს დაიწყება.