არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის განცხადებით, ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის მიმართ იკვეთება დისკრიმინაციული მიდგომა. ორგანიზაციის თქმით, სააკაშვილისთვის გარკვეული ყოფითი პირობების გაუარესების, ანდა შესაბამისი პირობების დროულად არშექმნის ფაქტები შესაძლოა, უკავშირდებოდეს მის პოლიტიკურ სტატუსს.

"ადამიანის უფლებათა ცენტრის შეფასებით, სააკაშვილის იზოლირებისა და გარკვეული ყოფითი პირობების გაუარესების ანდა შესაბამისი პირობების დროულად არშექმნის ფაქტები შესაძლოა, უკავშირდებოდეს მის პოლიტიკურ სტატუსს. ევროპის საბჭოს „პოლიტიკური პატიმრის” დეფინიციის ერთ-ერთი კრიტერიუმი სწორედ ამ საკითხს ეხება: პოლიტიკური მოტივებიდან გამომდინარე, პირი იმყოფება სხვა დაკავებულ, დაპატიმრებულ ან თავისუფლებააღკვეთილ პირებთან შედარებით დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში. ამასთან, წაყენებული ბრალდებების სიმრავლე და მისი პატიმრობაში ყოფნის მიმართ არსებული მონდომება, მათ შორის: სისხლის სამართლის საქმეებზე გაჭიანურებული სასამართლო პროცესები, რომლებიც წლებია მიმდინარეობს, ხელისუფლების წარმომადგენლების და პრემიერმინისტრის განცხადებები სააკაშვილის მიმართ სასჯელის დამატებაზე, გონივრულობის ფარგლებში შეფასებისას, მიუთითებს მიხეილ სააკაშვილის მიმართ განხორციელებულ პოლიტიკურ ანგარიშსწორებაზე და ამ მიზნით მართლმსაჯულების სისტემის ბოროტად გამოყენებაზე", — წერია განცხადებაში.

ადამიანთა უფლებათა ცენტრი სააკაშვილის სასამართლო პროცესების მონიტორინგის შედეგად, გამოყოფს რამდენიმე მნიშვნელოვან პრობლემას. ორგანიზაციის განცხადებით, მათ შორისაა:

  • მიხეილ სააკაშვილი ვერ სარგებლობს სწრაფი მართლმსაჯულების უფლებით, საქმეები ჭიანურდება, რაც ეწინააღმდეგება კონსტიტუციითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებებს;
  • სასამართლო სხდომების გაჭიანურება ზიანს აყენებს სასამართლო სისტემის რეპუტაციას, მართლმსაჯულების ეფექტიანობას, ზოგადად, მის მიმართ საზოგადოების ნდობას და არღვევს გონივრულ ვადაში გასამართლების უფლების მოთხოვნას;
  • სისხლის საქმეთა არსებითი განხილვის შეყოვნებები ხელს უწყობს სასამართლო პროცესის გაჭიანურებას და პოტენციურ ნეგატიურ ზემოქმედებას ახდენს სწრაფი მართლმსაჯულების უფლებაზე;
  • ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან, სასამართლო გადაწყვეტილებამდე, სააკაშვილის წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადებებით ირღვევა უდანაშაულობის პრეზუმფცია.

"ადამიანის უფლებათა ცენტრს მიაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია ექსპრეზიდენტის წინააღმდეგ წარმოებული საქმეები, ეროვნულ კანონმდებლობასა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ერთად, შეფასდეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 2012 წლის 3 ოქტომბრის №1900 რეზოლუციით განსაზღვრული პოლიტიკური პატიმრის დეფინიციის კრიტერიუმებით", — აღნიშნულია განცხადებაში.

ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტების მიხედვით, ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ დაწყებული გამოძიება, ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნაწილის მიერ ხელისუფლების მხრიდან სააკაშვილის წინააღმდეგ მიმართულ პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად აღიქმება.

მიხეილ სააკაშვილი პირველ ოქტომბერს დააკავეს. 4 ოქტომბერს პროკურატამ ინფორმაცია გაავრცელა, რომ სააკაშვილი საქართველოში 29 სეტემბერს შემოვიდა.

3 ოქტომბერს პრემიერმინისტრი ღარიბაშვილი ციხეში მყოფ სააკაშვილს დაემუქრა და თქვა, რომ "წესიერად მოიქცეს, თორემ დავუმატებთ კიდევ სხვა მუხლებს და სხვებსაც მივაყოლებთ". რამდენიმე დღეში მან განმარტა, რომ მისი მუქარა ადამიანებმა არასწორად გაიგეს და მან უბრალოდ თეორიულად განმარტა ის პროცესი, რაც მსჯავრდებულის მხრიდან ახალი დანაშაულის ჩადენას მოყვებოდა. მისი თქმით, კითხვას "ნახევრად ირონიულად, პოლიტიკურად" უპასუხა.

გარდა ამისა, 6 ოქტომბერს პრემიერმინისტრმა ექსპრეზიდენტზე ვრცელი ფეისბუქპოსტი გამოაქვეყნა, რომელშიც ავითარებს სხვადასხვა აზრს, განიხილავს ჭორს და თეორიას იმაზე, თუ რატომ ჩამოვიდა ის ქვეყანაში. ვერსიებს შორის პრემიერს ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება და სახელმწიფო გადატრიალებაც აქვს ისე, რომ ბრალდებების გასამყარებლად არა ფაქტები, არამედ მოსაზრებები მოჰყავს.