ქვეყნის ყველაზე მასშტაბური პროექტი — ბიზნესდაჯილდოება — წელს მეექვსედ იმართება. დაწყების დღიდან, პროექტის მიზანია, ქვეყანაში ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება და იმ მცირე და საშუალო ბიზნესების ხელშეწყობა, რომლებიც მუდმივი განვითარებისკენ ისწრაფიან და დიდი წვლილი შეაქვთ გარემოს უკეთესობისკენ შეცვლაში.

"ექვსი წლის წინ, როცა თიბისიში მცირე და საშუალო ბიზნესების მხარდამჭერი პროგრამა წამოვიწყეთ, შევისწავლეთ ამ ბიზნესების საჭიროებები და მივხვდით, რომ აუცილებელი იყო მათთვის საშუალება მიგვეცა ფართოდ ესაუბრათ თავიანთ გამოცდილებებზე და სხვებისთვისაც გაეზიარებინათ ბიზნესისტორიები. ასე გაჩნდა ბიზნესდაჯილდოების პროექტის იდეა და მისი მიზანი იმ დღიდან მოყოლებული, უცვლელია", — ამბობს ანკა თოთიბაძე, თიბისის ბიზნეს სეგმენტების მართვის ლიგის ასოცირებული პარტნიორი.

ზოგადი ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება საშუალო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობით — ამ მიზანს ემსახურება წლევანდელი ბიზნესდაჯილდოების პროექტიც.

წელს პროექტს 2 ახალი ნომინაცია დაემატა, შესაბამისად, ბიზნესექსპერტებისგან შემდგარი ჟიური გამარჯვებულებს უკვე 5 ნომინაციაში გამოავლენს. განახლებულია ჯილდოების ჩამონათვალიც:

 1. ახალი ვებგვერდის შექმნა;
 2. ბრენდის სტრატეგიის შექმნამ
 3. ედია მხარდაჭერის უზრუნველყოფა

გამარჯვებულ კომპანიებს საშუალება ექნებათ, ჩამოთვლილთაგან ერთი, საკუთარ საჭიროებებზე მორგებული ჯილდო აირჩიონ და პროექტი თიბისის სრული მხარდაჭერით განახორციელონ.

წელს ბიზნესდაჯილდოების ჟიური გამარჯვებულებს 5 ნომინაციაში გამოავლენს:

1. საუკეთესო ბიზნესთანამშრომლობისთვის

ფოტო: თიბისი

ბიზნესდაჯილდოება 2021-ის ახალ ნომინაციაში მონაწილეობა შეუძლიათ კომპანიებს, რომლებმაც წარმატებული პროექტი ბიზნეს პარტნიორებთან ერთად განახორციელეს. საუკეთესო ბიზნესთანამშრომლობის შედეგები განისაზღვრება: გაყიდვების ზრდით, ცნობადობის ამაღლებით, პროცესების გამარტივებით, შესაძლო ფინანსური ან იმიჯური ზიანის არიდებით, ერთობლივი პროექტით ჯილდოს მოპოვებით და სხვა. საუკეთესო შედეგები გამოვლინდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

 • პროექტის გავლენა ორივე პარტნიორის ბიზნეს შედეგებზე;
 • დადებითი გავლენა ბრენდზე;
 • პროექტი იყო კარგი მაგალითი სხვებისთვის;
 • პროექტი პასუხობს/უპასუხა მნიშვნელოვან გამოწვევას და ქონდა ამბიციური მიზნები;
 • ორმხრივი კონტრიბუცია პროექტის შედეგების მიღწევაში

2. გამორჩეული როლისთვის რეგიონის განვითარებაში

ფოტო: თიბისი

მეორე ახალ ნომინაციაში ჟიური გამოავლენს იმ კომპანიას, რომლის მიერ შექმნილმა პროდუქტმა ან მომსახურებამ განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა საქართველოს რეგიონების განვითარების საქმეში — შექმნა განსხვავებული, კომფორტული გარემო, განავითარა ტურიზმი, დაასაქმა ადგილობრივი მოსახლეობა, გააჩინა მეტი ინტერესი რეგიონის მიმართ და განავითარა ინფრასტრუქტურა. კომპანიების საქმიანობა შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

 • კომპანიამ რეგიონში შეიტანა სიახლე ან გააჩინა წვდომა იქამდე მიუწვდომელ სერვისებზე;
 • კომპანიას აქვს დადებითი გავლება ადგილობრივ ბიზნეს გარემოზე (ქმნის კონკურენტულ გარემოს, აჩენს ახალ ბიზნეს შესაძლებლობებს);
 • კომპანია ხელს უწყობს დასაქმებას რეგიონში (აჩენს ღირსებულ სამუშაო ადგილებს, არის სანდრო დამსაქმებელი);
 • კომპანია ახდენს დადებით გავლენას მომხმარებლის ქცევაზე და ქმნის ახალ ქცევას;
 • კომპანიას არის მზარდი (იზრდება შემოსავლები, ბაზრის წილი)

3. საუკეთესო პროდუქტის ან მომსახურებისთვის

ფოტო: თიბისი

ამ ნომინაციაში გამარჯვების შანსი აქვს ყველა იმ კომპანიას, რომელთა მიერ შექმნილმა პროდუქტმაც 2021 წელს განსაკუთრებულ წარმატებას მიაღწია — გააუმჯობესა ხარისხი, ან ეფექტური რებრენდინგისა თუ მარკეტინგული კამპანიის შედეგად, შეძლო ცნობადობის, მომხმარებლების რაოდენობისა და გაყიდვების ზრდა. გამარჯვებულის ჟიური შემდეგი კრიტერიუმებით გამოავლენს:

 • პროდუქტის/მომსახურების აქტუალურობა;
 • ღირებულების შექმნა;
 • ზრდის პოტენციალი;
 • ცნობადობა;
 • ხარისხი და სანდოობა

4. საუკეთესო ინოვაციური სტარტაპისთვის

ფოტო: თიბისი

ამ ნომინაციაში ერთმანეთს კონკურენციას გაუწევენ ის სტარტაპები, რომლებიც ორიენტირებული არიან მომხმარებლის პრობლემების მოგვარებაზე, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე და, აქედან გამომდინარე, აქვთ ზრდი განსაკუთრებული პოტენციალი და დიდ ბაზარზე გასვლის შესაძლებლობა. საუკეთესო ინოვაციურ სტარტაპს ჟიური შემდეგი კრიტერიუმებით გამოავლენს:

 • პროდუქტი აგვარებს მნიშვნელოვან პრობლემას/ინოვაციურია;
 • ბაზრის მოცულობა (მასშტაბირების პოტენციალი);
 • ბიზნეს მოდელი;
 • კონკურენტული უპირატესობა;
 • ინოვაციის ათვისების სიმარტივე მომხმარებლებისთვის;
 • გუნდის შეფასება

5. გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის

ფოტო: თიბისი

ამ ნომინაციაში გამარჯვების დიდი შანსი აქვთ კომპანიებს, რომლებიც აცნობიერებენ საკუთარი წვლილის შეტანის მნიშვნელობას ინდუსტრიის განვითარების პროცესში,გრძნობენ სოციალურ პასუხისმგებლობას, ზრუნავენ გარემოს უკეთესობისკენ შეცვლასა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე. ნომინაციაში მონაწილეობა შეუძლიათ იმ კომპანიებსაც, რომლებიც განსაკუთრებით აქტიურობდნენ ან ახლა გეგმავენ აქტივობებს ვაქცინაციის წასახალისებლად. გამარჯვებულის გამოსავლენად ჟიური შემდეგი კრიტერიუმებით იხელმძღვანელებს:

 • კომპანიის საქმიანობის დადებითი ზეგავლენა გარემოსა და საზოგადოებაზე;
 • აქტივობების განგრძობითობა და მასშტაბურობის პოტენციალი;
 • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

თიბისი ბიზნესისთვის და ბიზნესდაჯილდოების ჟიურისთვის მნიშვნელოვანია, თითოეულ ნომინაციაში აღმოაჩინონ ისეთი ბიზნესები, რომლებიც თავიანი საქმიანობით დადებითად ზემოქმედებენ საზოგადოებაზე, მოტივაციას აძლევენ სხვა ბიზნესებს და უკეთესობისკენ ცვლიან მომხმარებლის ქცევას. სწორედ ამიტომ, თითოეულ ნომინაციაში საუკეთესოს გამოსავლენად ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ადამიანების ჯგუფი იზრუნებს.

"გამარჯვებისაკენ ერთ-ერთი გზა განაცხადის სრულფასოვნად შევსებაა, რადგან ჟიური სწორედ თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით იხელმძღვანელებს. ამიტომაც, სასურველია დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდოთ კომპანიის საქმიანობის, მიზნებისა და აქტივობების შესახებ", — ამბობს ანკა თოთიბაძე.

ბიზნესდაჯილდოების პროექტში მონაწილეობის მსურველთათვის რეგისტრაცია დაწყებულია ვებგვერდზე www.businessaward.ge და გაგრძელდება 15 ოქტომბრის ჩათვლით. გამარჯვებულები დეკემბერში გამოვლინდებიან.

ბიზნესდაჯილდოების პარტნიორები არიან: EFSE Entrepreneurship Academy და Forbes Georgia.