საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შესაძლებლობას, უფლებამოსილების ვადა გაუგრძელოს პარლამენტის მიერ 10 წლის ვადით დანიშნულ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეს.

"კონსტიტუციის 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეს ირჩევს საქართველოს პარლამენტი. იმისათვის, რომ მოქალაქემ უზენაეს სასამართლოში განახორციელოს მართლმსაჯულება, ამისათვის, კონსტიტუციის მიხედვით, მას უნდა ჰქონდეს პარლამენტის მხრიდან ლეგიტიმაცია.

როდესაც იწურება 10 წლიანი ვადა, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე კარგავს საპარლამენტო ლეგიტიმაციას, შესაბამისად, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით, უზენაეს სასამართლოში მართლმსაჯულების განხორციელება, არ მოდის შესაბამისობაში კონსტიტუციის მოთხოვნებთან", — ვკითხულობთ ორგანიზაციის განცხადებაში.

საია საკონსტიტუციოში ორი მსჯავრდებულის ინტერესს ინტერესს იცავს. ორივე მათგანის საქმის განხილვაში მონაწილეობას იღებდა მოსამართლე პაატა სილაგაძე მაშინ, როცა მისთვის პარლამენტის მიერ მინიჭებული უფლებამოსილებიდან 10 წელი უკვე გასული იყო.

"პაატა სილაგაძე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ პარლამენტმა დანიშნა 2008 წლის 23 ოქტომბერს 10 წლის ვადით. პაატა სილაგაძეს უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა 2018 წლის 23 ოქტომბერს. ამის მიუხედავად, პაატა სილაგაძეს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2018 წლის 8 ოქტომბერს გაუგრძელა უფლებამოსილების ვადა [...] სწორედ ამ პერიოდში განიხილა პაატა სილაგაძის პალატამ იმ პირთა საქმეები, რომელთა ინტერესებსაც საია საკონსტიტუციო სასამართლოში დაიცავს", — აცხადებენ ორგანიზაციაში.

საია-ს ინფორმაციით, სილაგაძის მსგავსად, იუსტიციის საბჭომ უფლებამოსილება გაუგრძელა მოსამართლე გიორგი შავლიაშვილსაც.

საია-ში აცხადებენ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილება, ვადა გაუგრძელოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებს (საერთო სასამართლოების შესახებ კანონის 36-ე მუხლის მე-5 პუნქტი) ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის 31-ე მუხლის 1 ელ პუნქტს (სამართლიანი სასამართლოს უფლებას) და კონსტიტუციის 31-ე მუხლის მე-2 პუნქტს (საქმე უნდა განიხილოს იმ სასამართლომ, რომლის იურისდიქციასაც ექვემდებარება კონკრეტული საქმე).