პანდემიამ კულტურის სფერო განსაკუთრებით დააზარალა — ამას ოფიციალური სტატისტიკაც მოწმობს. საქსტატის კვლევიდან ირკვევა, რომ 2020 წელს როგორც თეატრებში მისული მაყურებლების, ასევე მუზეუმების დამთვალიერებელთა რაოდენობაც საგრძნობლად შემცირდა. ეს მოსალოდნელიც იყო, რადგან ლოქდაუნის პერიოდში ამ დაწესებულებების მუშაობა პრაქტიკულად გაჩერებული იყო.

თეატრები

2020 წელს საქართველოში სულ 975 სპექტაკლი ჩატარდა, რაც 2019 წელთან შედარებით 80%-ით ნაკლებია. სპექტაკლების ამგვარი შემცირება, ბუნებრივია, აისახა მაყურებელთა რაოდენობაზეც — შესაბამისად, 2020 წელს ჩატარებულს სპექტაკლებს სულ 125,6 ათასი ადამიანი დაესწრო, რაც ნიშნავს იმას, რომ პანდემიის პერიოდში მაყურებელთა რაოდენობა წლიურად 79,6%-ით შემცირდა.

2020 წლის მონაცემებით, საქართველოში 52 პროფესიული თეატრი ფუნქციონირებდა, აქედან, 2 — ოპერისა და ბალეტის თეატრი, 41 — დრამის, მუსიკალური კომედიისა და მინიატურების თეატრი, 2 — ბავშვთა და მოზარდმაყურებელთა, ხოლო 7 — თოჯინების თეატრი იყო. თეატრების ნახევარზე მეტი, 51,9% თბილისშია, 15,4% — იმერეთში, ხოლო დანარჩენ რეგიონებში ჯამში 32,7%.

მუზეუმები

პანდემიამ მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა მუზეუმებსაც, სადაც 2020 წელს, 2019 წელთან შედარებით, დამთვალიერებელთა რაოდენობა 86,2%-ით შემცირდა და 309,9 ათასს გაუტოლდა. სტატისტიკის მიხედვით, ერთ მუზეუმზე საშუალოდ 1 245 სტუმარი მოდიოდა.

სტატისტიკის მიხედვით, 2020 წელს 85,3%-ით, 9 849-მდე იყო იკლო ექსკურსიების რაოდენობამ, ხოლო გამოფენები 59,4%-ით შემცირდა და 436-ს გაუტოლდა.

2020 წელს საქართველოში 249 მუზეუმი და მუზეუმ-ნაკრძალი ფუნქციონირებდა, საიდანაც 100 — მემორიალური მუზეუმი, 70 — ისტორიული (მხარეთმცოდნეობის), 24 — ხელოვნების, 12 — მუზეუმ-ნაკრძალი, 2 — ლიტერატურული, ხოლო 41 — სხვა სახის მუზეუმი იყო.

თეატრებზე, მუზეუმებზე და მსგავს დაწესებულებებზე პანდემიის გავლენის შესაფასებლად, ეკონომიკური ზრდის მონაცემებიც საკმარისია, სადაც ნათლად ჩანს, რომ 2020 წელს, გასულ წელთან შედარებით, ხელოვნების, გართობისა და დასვენების სექტორების მუშაობა 18,9%-ით შემცირდა.