აპრილში საარსებო მინიმუმი წლიურად 3,2 ლარით გაიზარდა და "შრომისუნარიანი მამაკაცის" არსებობისთვის საჭირო მინიმალური თანხის ოდენობა 202,8 ლარით განისაზღვრა — ინფორმაციას ამის შესახებ საქსტატი ავრცელებს.

კვლევაში, ასევე, აღნიშნულია, რომ აპრილის თვეში "საშუალო მომხმარებლის" საარსებო მინიმუმი წლიურად 2,8 ლარით გაიზარდა და 179,6 ლარი შეადგინა.

რაც შეეხება მიმდინარე წლის მარტის თვესთან შედარებას, აპრილში, წინა თვესთან შედარებით, არსებობისთვის საჭირო მინიმალური თანხის ოდენობა "შრომისუნარიანი მამაკაცისთვის" 1,8 ლარით, ხოლო "საშუალო მომხმარებლისთვის" 1,6 ლარით არის გაზრდილი.

საქსტატი საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლებს 2004 წლიდან იმ მინიმალური სასურსათო კალათის მიხედვით ანგარიშობს, რომელიც განსაზღვრულია და დადგენილია "საკვებ ნივთიერებებსა და ენერგიაზე ორგანიზმის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებისა და საარსებო მინიმუმის განსაზღვრისათვის საჭირო სასურსათო კალათის შემადგენლობის ნორმებისა და ნორმატივების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად.

მინიმალური სასურსათო კალათა 40 დასახელების პროდუქტს მოიცავს. საარსებო მინიმუმის ღირებულებაში სასურსათო ხარჯების წილი 70%-ით, ხოლო არასასურსათო ხარჯების წილი 30%-ით განისაზღვრება.


შეგახსენებთ, რომ აპრილში წლიური ინფლაცია 7,2% იყო. ინფლაციის ამ მაჩვენებელზე ყველაზე დიდი გავლენა ტრანსპორტის, საცხოვრებელი, ჯანმრთელობის დაცვისა და სურსათის ჯგუფებში ფასების მატებამ მოახდინა.