2020 წლის ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ სახალხო დამცველის წლიური ანგარიშის თანახმად, საანგარიშო პერიოდში ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა კვლავ გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალთა მკვლელობებია [ფემიციდი].

ანგარიშის მიხედვით, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ წლიდან წლამდე ფემიციდის შემთხვევების რაოდენობა არათუ იკლებს, არამედ იზრდება. საქართველოს გენერალური პროკურატურის მონაცემებით, 2020 წელს 24 ქალის მკვლელობის ფაქტი გამოვლინდა, საიდანაც 15 შემთხვევაში ოჯახური დანაშაულის ნიშანი გამოიკვეთა, ქალის მკვლელობის მცდელობის 27 ფაქტიდან კი ოჯახური დანაშაულის ნიშანი 17 შემთხვევაში დაფიქსირდა.

"არაერთი გამოწვევა რჩება ფემიციდთან ბრძოლისა და ფემიციდის საქმეებზე მართლმსაჯულების აღსრულების მიმართულებით, როგორც გამოძიების, ისე სასამართლო განხილვის ეტაპზე. გარდა ამისა, კვლავ გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც მსხვერპლის მიერ ძალადობის გაცხადების მიუხედავად, ფემიციდის თავიდან არიდება ვერ მოხერხდა", — ვკითხულობთ ანგარიშში.

486 გვერდიან დოკუმენტში, ასევე, ხაზგასმულია, რომ პანდემიის პირობებში განსაკუთრებით დამძიმდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მდგომარეობა, რომლებიც მოძალადეებთან ერთ სივრცეში პირისპირ აღმოჩნდნენ, რამაც ძალადობის რისკები კიდევ უფრო მეტად გაზარდა და შემთხვევათა გამოვლენის შესაძლებლობა შეამცირა.

ომბუდსმენის შეფასებით, სექსუალური დანაშაულის კუთხით არსებული კანონმდებლობა კვლავ პრობლემურია.

"საანგარიშო წელს, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში გაუპატიურების ხარვეზიან ნორმაში (მუხლი 137) ცვლილებების შეტანას პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა, რაც უარყოფითად უნდა შეფასდეს", — წერია ანგარიშში.

დოკუმენტში, ასევე, აღნიშნულია, რომ ტრეფიკინგთან ბრძოლის კუთხით, როგორც შემთხვევათა გამოვლენის მაჩვენებელი, ისე სერვისებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა კვლავ დაბალია.

სახალხო დამცველის აპარატი უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად აფასებს ადრეულ ასაკში ქორწინებისა და ნიშნობის პრაქტიკას, როგორც მათი თავიდან არიდების, ისე კონკრეტული შემთხვევების ეფექტიანად მართვის კუთხით.

"პანდემიის ფონზე, დისტანციური სწავლების რეჟიმში ამგვარი შემთხვევების გამოვლენა და სოციალური მუშაკების მხრიდან მათი დროულად შესწავლა კიდევ უფრო გართულდა", — აღნიშნულია ანგარიშში.

ომბუდსმენი შსს-ს, საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და სოციალურ სამსახურს შორის კოორდინაციისა და რეფერირების მექანიზმის გამართული მუშაობის პრობლემურობაზეც მუშაობს.