პლატფორმა არა ფობიას! წევრი ორგანიზაციები ქართული ოცნების მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატად მანანა კობახიძის დასახელებას შემაშფოთებლად მიიჩნევენ. პლატფორმის განცხადებით, კობახიძის მიერ გაკეთებული განცხადებები შეუწყნარებლობისა და დისკრიმინაციის ელემენტებს შეიცავს. გარდა ამისა, მათი თქმით, კანდიდატი მკვეთრად ჰომოფობიური და არასეკულარული მიდგომებით გამოირჩევა.

"როდესაც ხელისუფლებას საჯაროდ აქვს დეკლარირებული ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის მხარდაჭერა, ეროვნულ დონეზე, საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტის, რომელმაც თანასწორობის უფლებასთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში არაერთი პროგრესული გადაწყვეტილება მიიღო, მოსამართლედ მსგავსი კანდიდატურის დასახელება სამართლიანად იწვევს ჩვენს შეშფოთებას," - აღნიშნულია არა ფობიას! განცხადებაში.

პლატფორმის წევრები მიიჩნევენ, რომ მანანა კობახიძის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ არჩევა ხელისუფლების მხრიდან ერთგვარი გზავნილი იქნება საზოგადოებისადმი და უარყოფით გავლენას იქონიებს უმცირესობების და ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ არსებულ მდგომარეობაზე.

განცხადებას ხელს აწერენ პლატფორმაში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციები:

  • საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა;
  • მედიის განვითარების ფონდი;
  • ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი;
  • საქართველოს რეფორმების ასოციაცია;
  • თანასწორობის მოძრაობა;
  • საფარი;
  • საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველო;
  • ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი.