საჯარო რეესტრის სამსახური განმარტავენ, რომ ირაკლი აბუსერიძეს რაგბის კავშირის პრეზიდენტად რეგისტრაციაზე წესდების დარღვევის გამო ეუბნებიან. აღნიშნულთან დაკავშირებით დღეს, 4 თებერვალს საჯარო რეესტრის სამსახურში მოსმენა გაიმართა.

როგორც საჯარო რეესტრში აცხადებენ, რაგბის კავშირმა პირველი კრება 2020 წლის 24 თებერვალს ჩაატარა, მაგრამ კვორუმის არარსებობის გამო კრება და, შესაბამისად, პრეზიდენტის არჩევნები ვერ შედგა. ასეთ დროს წესდება უშვებს პირველ კრებაზე წარმოდგენილი საკითხების განმეორებით კრებაზე განხილვის შესაძლებლობას, რომელიც პირველი კრების გამართვიდან არაუგვიანეს 30 დღეში უნდა ჩატარდეს. რეესტრში აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად ამ მოთხოვნისა, განმეორებითი კრება არა 30 დღის განმავლობაში, არამედ 30 დეკემბერს — 10 თვის შემდეგ ჩატარდა.

გარდა ამისა, საჯარო რეესტრში აღნიშნავენ, რომ პრეზიდენტის არჩევასთან ერთად, განცხადებით მოთხოვნილი იყო გამგეობის ახალი წევრების რეგისტრაცია. უწყების ინფორმაციით, გარდა იმისა, რომ დარღვეული იყო განმეორებითი კრების მოწვევის ვადები, არსებობს წარმოების შეჩერების კიდევ ერთი საფუძველი:

"წესდების მიხედვით, არ შეიძლება განმეორებით კრებაზე განიხილონ ისეთი საკითხი, რაც პირველი კრების დღის წესრიგში არ ყოფილა. როგორც წარმოდგენილი დოკუმენტებით ირკვევა, გამგეობის წევრების არჩევა 24 თებერვალს ჩატარებული კრების დღის წესრიგში არ შედიოდა. შესაბამისად, დეკემბრის კრება ვადაში და წესდების დაცვითაც რომ ჩატარებულიყო, ის არ იყო უფლებამოსილი, განეხილა გამგეობის წევრების არჩევის საკითხი".

2021 წლის 22 იანვარს ირაკლი აბუსერიძემ საჯარო რეესტრში შეიტანა ადმინისტრაციული საჩივარი, სადაც ის არ დაეთანხმა მისთვის დამატებითი დოკუმენტების მოთხოვნას. უწყებაში აღნიშნავენ, რომ აბუსერიძეს სარეგისტრაციო სამსახურში ამ დრომდე არ წარუდგენია არცერთი საბუთი იმ ხარვეზების აღმოსაფხვრელად, რომლებიც სარეგისტრაციო დოკუმენტებშია.

საჯარო რეესტრის სამსახურში აცხადებენ, რომ დოკუმენტების წარსადგენად დაინტერესებულ მხარეს ვადა ხვალ დღის ბოლომდე აქვს. სარეგისტრაციო სამსახური საბოლოო გადაწყვეტილებას ირაკლი აბუსერიძის პრეზიდენტად რეგისტრაციის თაობაზე 8 თებერვალს მიიღებს.