ვენეციის კომისია საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით დასკვნა გამოაქვეყნა. დასკვნის მიხედვით, კომისია მიიჩნევს, საბჭოს წევრების შეფასებების იდენტიფიცირება საზოგადოებრივ კონტროლს უზრუნველყოფს და საზოგადოების ნდობას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიმართ გააძლიერებს.

დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ კანდიდატების შეფასებისას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების ვინაობა გამჟღავნდება და გამჟღავნების შემთხვევაში, წევრს პასუხისმგებლობა დაეკისრება. აქვე, კომისია აღნიშნავს, რომ კანონში ეს ცვლილება ასახულია მითითების გარეშე — პასუხისმგებლობა სისხლის სამართლებრივი იქნება თუ სხვა. აქვე, ნათქვამია, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი პრეტენზიას გამოთქვამს საბჭოს გადაწყვეტილებაზე, უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატას და მომჩივარს მიეწოდება ეს ინფორმაცია, მაგრამ ფართო საზოგადოებისთვის გახდება ცნობილი.

დასკვნის მიხედვით, ვენეციის კომისიამ ფარული კენჭისყრის გაუქმებაზე გასცა რეკომენდაცია პარლამენტში საუკეთესო კანდიდატების წარდგენისთვის. ამასთან, მათი რეკომენდაციით, ინფორმაცია კანდიდატების კვალიფიკაციის, კანდიდატების შეფასების კრიტერიუმების შესახებ, ასევე, ღია უნდა იყოს.

რაც შეეხება კანდიდატთა სიის საბოლოო კენჭისყრას, კომისისია ხაზს უსვამს, რომ შემოღებულია მაღალი ბარიერი.

"ამან შეიძლება იძულებითი კომპრომისი გამოიწვიოს მათთვის, ვინც დაბალი ქულები აიღეს. ამასთან, შესაძლოა ნეგატიურად იმოქმედოს გრძელვადიან პერსპექტივაში სასამართლო სისტემის სანდოობაზე. შექმნილი ჩიხიდან გამოსასვლელად კომისია დაცვის მექანიზმის გადახედვის რეკომენდაციით გამოდის", — აღნიშნულია დოკუმენტში.

კომისია, ასევე, აღნიშნავს, რომ საქართველოს მდგომარეობა უჩვეულოა და მოითხოვს გამჭვირვალობის მაღალ დონეს, რადგან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ადრე ჰქონდა პრობლემები სანდოობასთან დაკავშირებით.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სისხლის სამართლებრივი სტანდარტი კანონპროექტის თავდაპირველ ვერსიაში იყო მითითებული, თუმცა საბოლოო ვერსიაში აღნიშნული აღარაა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის პასუხისმგებლობა სისხლის სამართლებრივს გულისხმობს თუ ადმინისტრაციულს.

რაც შეეხება კანონპროექტს, პარლამენტმა საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებებს 30 სექტემბერს მესამე მოსმენით დაუჭირა მხარი.