საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის(IRI) კვლევის თანახმად, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი თვლის, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც პარლამენტში პროპორციული წესით მოხვედრილი დეპუტატების რაოდენობას გაზრდის, საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაზე დადებითად აისახება.

2020 წლის ივნისში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, ეს მონაცემი შემდეგნაირად გამოიყურება: 15% საკანონმდებლო ცვლილებებს ძალიან დადებითად აფასებს, 39% —მეტ-ნაკლებად დადებითად, 11% — მეტ-ნაკლებად უარყოფითად, 3% — ძალიან უარყოფითად, 32% კი ან უარს აცხადებდა პასუხზე, ან არ იცოდა.

20 აგვისტოს დასმულ იმავე კითხვაზე მოსახლეობის 17%-ს მიაჩნდა, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები ძალიან დადებითია, 38% მას მეტ-ნკალებად დადებითად აფასებდა, 12% — მეტ-ნაკლებად უარყოფითად, 6% — ძალიან უარყოფითად, 27% კი პასუხს არ სცემდა კითხვას.

ფოტო: IRI / Facebook

კვლევა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების ცენტრის სახელით, ბალტიის კვლევებისა და გელაპის ორგანიზაციის წარმომადგენლის დოქტორი რასა ალიშაუსკინეს მიერ, 2020 წლის 4-21 აგვისტოს პერიოდში ჩატარდა. საველე სამუშაოები აიფიემმა განახორციელა. მონაცემები მრავალსაფეხურიანი შემთხვევითი შერჩევის მეთოდის გამოყენებით, პირისპირ ინტერვიუს გზით შეგროვდა. შერჩევა საარჩევნო ხმის უფლებისა და ასაკის მქონე 1 500 რესპონდენტს მოიცავდა. მონაცემები შეწონილ იქნა ასაკის, გენდერის, რეგიონისა და დასახლების ზომის შესაბამისად. ცდომილების ზღვარი წარმოადგენს +/- 2.5 პროცენტს. გამოპასუხების მაჩვენებელი — 75 პროცენტი. კვლევის განხორციელება ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით გახდა შესაძლებელი.