პროექტ GRETA-ს (მწვანე ეკონომიკა: მდგრადი სამთო ტურიზმი და ორგანული სოფლის მეურნეობა) ფარგლებში, ევროკავშირმა, შვედეთმა და ავსტრიამ, სამთო ტურიზმის სექტორში საგრანტო კონკურსი გამოაცხადა.

ის ეხება მესტიის, ლენტეხის, ცაგერის, ონის, ამბროლაურის, საჩხერეს, ჭიათურისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში, საბაზრო მოთხოვნებზე მორგებული ბიზნეს გარემოს შექმნასა და ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების მხარდაჭერას.

საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ინფორმაციით, ინიციატივის ფარგლებში, მხარდაჭერის მოცულობის დიაპაზონია 5 000-დან 50 000 ევროს ჩათვლით. აპლიკანტის მხრიდან თანადაფინანსება მთლიანი ბიუჯეტის მინიმუმ 10 პროცენტს უნდა შეადგენდეს. წარდგენილი პროექტის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია მინიმუმ 6 თვით და არ უნდა აჭარბებდეს 24 თვეს. ყველა დაგეგმილი აქტივობები დასრულებული უნდა იყოს 2022 წლის 30 სექტემბრამდე. განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 3 აგვისტო, 18:00 საათი თბილისის დროით.

მხარდაჭერაში ჩართვა შეუძლიათ მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ კომერციულ და არაკომერციულ კომპანიებს ან პიროვნებებს, რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან სამიზნე რეგიონებში ან რომლის საქმიანობის ძირითად ნაწილს პროექტით დაფარულ არეალებში წარმართავენ.

კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაციის გაცნობა შესაძლებელია ევროკავშირის საელჩოს ვებგვერდზე.