გიფიქრიათ, დღის განმავლობაში რამდენ ზმნას ვიყენებთ? უფრო სწორად, რამდენ ზმნას ვიყენებთ მართებული ფორმით? მიუხედავად იმისა, რომ სკოლაში გრამატიკას მრავალი წლის განმავლობაში ვსწავლობთ, ცოტამ თუ იცის, რატომაა ესა თუ ის ფორმა სწორი. შეამოწმე შენი ცოდნა ამ სახალისო ტესტის მეშვეობით:

ტესტი: შენ უკეთ იცი ქართული ზმნა თუ მეცხრეკლასელმა?

ტესტის დაწყება

1 / 10 რომელი ფორმაა სწორი:

2 / 10 რომელია სამპირიანი ზმნა?

3 / 10 "ვწერ" ზმნაში ვ- თავსართით აღინიშნება:

4 / 10 ჩამოთვლილთაგან რომელია შუალობითი კონტაქტის ფორმა:

5 / 10 რომელი ფორმაა სწორი:

6 / 10 აკადემია გამორჩეულ მოსწავლეებს ......

7 / 10 რამდენი გრამატიკული დრო გვაქვს ქართულში?

8 / 10 იპოვე ნასახელარი ზმნა:

9 / 10 იპოვე სწორი ფორმა:

10 / 10 მძღოლმა ბავშვები მანქანაში ....

იტვირთება...
ერთი წუთით...