სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მონაცემების მიხედვით, 2018 წელს ქალების საშუალო ხელფასი კაცების ხელფასზე 400 ლარით ნაკლები იყო. გასულ წელს, ქალების საშუალო ხელფასი 882,6 ლარი იყო, ამავე პერიოდში კი კაცი საშუალოდ 1 280,7 ლარს გამოიმუშავებდა.

ფოტო: სტატისტიკის ეროვნული სააგენტო

კაცების ხელფასი ქალების ხელფასს თითქმის ყველა სფეროში აღემატება.