ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) მიერ გამოქვეყნებული კვლევით, მოსახლეობის 60 პროცენტი არსებული მთავრობის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს. ამავე კითხვაზე "კარგად" უპასუხა მხოლოდ 32-მა პროცენტმა, ხოლო, "არ ვიცი" 6 პროცენტმა.

2018 წელს ჩატარებული დეკემბრის კვლევიდან ჩანს, რომ მოსახლეობის 48 პროცენტმა შეაფასა მთავრობის საქმიანობა უარყოფითად. ეს მაჩვენებელი მომდევნო კვლევების დროს გაიზარდა.

კვლევა 2019 წლის 13-29 ივლისის პერიოდში ჩატარდა. გამოიკითხა საქართველოს მასშტაბით 2 131 ადამიანი პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე. გამოკითხვის საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 1,7%.