რა არის დომენი?

დომენი ვებ–გვერდის უნიკალური, ადამიანისთვის წაკითხვადი ელექტრონული მისამართია. ის სამი ნაწილისგან შედგება: ქვე–დომენი (www.nic.ge), დომენის სახელი (www.nic.ge) და ზედა დონის დომენი(TLD), იგივე დომენის სუფიქსი (www.nic.ge).

"ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენი" (ccTLD- country code Top Level Domain) - ქვეყანასთან ასოცირებული სუფიქსია, რომელიც ქვეყნებს საერთაშორისო მასშტაბით აქვთ მინიჭებული. თითოეულ ქვეყანას/ტერიტორიას/გეოგრაფიულ მონაკვეთს აქვს ერთი უნიკალური ccTLD. თითოეულ ccTLD-ს ჰყავს ერთი ადმინისტრატორი. .GE დომენს ადმინისტრირებას უწევს კავკასუს ონლაინი.

ზოგადი დომენის ზონაში დარეგისტრირების პირობები

ზოგადი დომენის ზონაში შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილი დაბოლოების მქონე დომენური სახელები, იქვე მითითებული შესაბამისი პირობების დაცვით:

 • .com.ge - დაბოლოების მქონე დომენური სახელი შესაძლოა დარეგისტრირდეს ნებისმიერი ფიზიკური თუ იურიდიული პირის სახელზე;
 • .edu.ge - დაბოლოების მქონე დომენური სახელი შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების/სკოლის და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სახელზე;
 • .org.ge - დაბოლოების მქონე დომენური სახელი შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ არაკომერციული ორგანიზაციების სახელზე;
 • .net.ge - დაბოლოების მქონე დომენური სახელი შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ ორგანიზაციებზე, რომლებიც წარმოადგენენ ქსელების პროვაიდერებს ან მათი საქმიანობა დაკავშირებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროსთან;
 • .pvt.ge - დაბოლოების მქონე დომენური სახელი შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ კერძო პირების სახელზე.
 • .school.ge - დაბოლოების მქონე დომენური სახელი შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების/სკოლის სახელზე;
 • .gov.ge - დაბოლოების მქონე დომენური სახელი შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოზე.

დომენური სახელის მოთხოვნები:

 • დომენური სახელი შესაძლოა შეიცავდეს ციფრებს (0-9), დეფისებს, ლათინურ ასოებს ან/და მათ კომბინაციას;
 • დიდი და პატარა ასო დომენურ სახელში არ განსხვავდება ერთმანეთისგან;
 • დომენურ სახელი არ უნდა იწყებოდეს ან ბოლოვდებოდეს დეფისით;
 • დომენური სახელის მინიმალური სიმბოლოების რაოდენობა არის 2, ხოლო მაქსიმალური - 63.

ეს ის ზოგადი ტექნიკური ინფორმაციაა, რომელსაც ვებ–გვერდის შექმნამდე აუცილებლად უნდა ფლობდეთ. თუმცა დომენის სახელის სწორად შერჩევისა და წარმატებული რეგისტრაციის შემდეგ არანაკლებ მნიშვნელოვანია თქვენი ვებ–გვერდის ცნობადობისა და პოპულარობის გაზრდა. ამისთვის საჭიროა თქვენი საქმიანობის სფეროზე მორგებული კონტენტი და საძიებო სისტემებთან სწორი ოპტიმიზაცია.

თუ ისეთი ელეტრონული მისამართის შექმნა გსურთ, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან მოიძებნება, .GE ზონაში ეს პროცესი უკვე მარტივი და კომფორტულია. დომენის დასარეგისტრირებლად ეწვიეთ ბმულს https://nic.ge/