პატრიოტთა ალიანსის დეპუტატი ემზარ კვიციანი მიიჩნევს, რომ ბავშვს "ყურის აწევის გარეშე ვერ აღზრდი". ამავდროულად, ის ამტკიცებს, რომ ოჯახში ძალადობა მისთვის მიუღებელია.

მსგავსი მეთოდით აღზრდის არგუმენტად კვიციანს ცხოველთა სამყარო მოყავს და მიიჩნევს, რომ "წამორტყმა" ან "ყურის აწევა" სწორ გზაზე დაყენებისთვის საჭირო მეთოდია.

"ეს არის ბუნება, ჩვენ ცხოველები ვართ ადამიანები. უბრალოდ, ჩვენ ვმეტყველებთ და გონება გვაქვს და ვმოქმედებთ გონებით. აი, აიღეთ დათვი. თუ გინახავთ კინოებში, როცა ორი ბელი ყავს და არ ასრულებენ დავალებას, იქით მიდის, სადაც არ უნდა წავიდეს, მოარტყამს ხოლმე ერთი-ორჯერ უკანა მხრიდან და ამითი ზრდის, ასწავლის. აიღეთ ძაღლი ლეკვებს, როცა ზრდის, როდესაც არ იქცევიან ისე, როგორც დედას უნდა, ყურთან ზევით უპწკენს ხოლმე და აჩვევს ამას", — განაცხადა კვიციანმა გადაცემაში მძიმე კაცთან.

დეპუტატმა ცხოველების გარდა კიდევ ერთი მაგალითი მოიყვანა, საკუთარი თავი. მან აღნიშნა, რომ "მეტიჩარა" და "მოუსვენარი" ბავშვი იყო. მისი თქმით, ნებაზე, რომ მიეშვათ ისე, როგორც ამას "დღეს ქადაგებენ" არ იცის როგორი გაიზრდებოდა და ვინ იქნებოდა.

მსგავსი აზრი დააფიქსირა პოლიტიკოსმა კობა დავითაშვილმაც. ბავშვთა კოდექსის განხილვის დროს, მან განაცხადა, რომ ტერმინი ფიზიკური ძალადობა უნდა დაკონკრეტდეს, რადგან სასტიკი მოპყრობაში ყურის აწევა არ უნდა იგულისხმებოდეს. "მამამ ან დედამ ბავშვს ყური არ უნდა აუწიოს?" — იკითხა დეპუტატმა.

ომბუდსმენის აპარატის 2017 წლის კვლევის თანახმად იმავე აზრზე არიან სკოლის თანამშრომელთა 12,7 პროცენტი. ისინი ბავშვის მიმართ ძალადობად არ მიიჩნევენ წამორტყმას, ყურის აწევას.

თანამედროვე კვლევები და ფსიქოლოგების მოსაზრებები ამტკიცებს, რომ ნებისმიერი სახის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა ბავშვის თვითშეფასებასა და განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს.