სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით, წინა წელთან შედარებით, 2017 წელს არასრულწლოვნებში სუიციდისა და სუიციდის მცდელობის შემთხვევებმა 20 პროცენტით მოიმატა.

არასრულწლოვანთა სუიციდის/სუიციდის მცდელობის ფაქტებთან დაკავშირებით, სსკ 115-ე მუხლით გამოძიება დაიწყო 36 სისხლის სამართლის საქმეზე, მათ შორის, სუიციდის 9 და სუიციდის მცდელობის 27 შემთხვევაზე.

ანგარიშში ნათქვამია, რომ თვითმკვლელობისა და თვითმკვლელობის მცდელობის შემთხვევათა განმაპირობებელ ფაქტორებთა შორის არის:

  • მოზარდის ინტერესების უგულებელყოფა;
  • დაგვიანებული ფსიქოლოგიური თუ ემოციური მხარდაჭერა;
  • რისკის ქვეშ მყოფი ან/და, სავარაუდო, რთული ქცევის მქონე მოზარდებისათვის ეფექტიანი ფსიქოლოგიური სერვისის დროული მიწოდება.

ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ პრობლემურია მოსწავლეებში სუიციდის რისკების გამოვლენა და ფაქტების დროული პრევენცია. ამ დრომდე არ შემუშავებულა სუიციდის პრევენციის ერთიანი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.

ფოტო: სახალხო დამცველი