საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მიიჩნევს, რომ 2017 წელს წინა წელთან შედარებით შემცირდა ტელევიზიებში შესული თანხები და არა სარეკლამო ბაზარი. კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარემ შემოსავლების შემცირება ტელეკომპანიების იმედისა და რუსთავი 2-ის მიერ საერთო სარეკლამო კომპანიის შემოსავლებს დაუკავშირა.

სარეკლამო შემოსავლებთან დაკავშირებით კვლევა დღეს, 22 დეკემბერს, მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებებზე ვეტოს დაძლევის შემდეგ გამოქვეყნდა. კომერციული ტელევიზიები კანონის მიღებას ეწინააღმდეგებოდნენ, რადგან საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის დამატებითი რეკლამის გაყიდვით, მათ სარეკლამო შემოსავლები შეუმცირდებოდათ.

"არაბუნებრივი გადანაწილება" ასე აფასებს კომუნიკაციების კომისია მაუწყებლების გაერთიანებას საერთო სარეკლამო კომპანიაში, რომლითაც რეკლამას იზიდავდნენ. კომისიის განმარტებით, რუსთავი 2-სა და იმედს საერთო სარეკლამო კომპანია რომ ჰქონოდათ სარეკლამო ბაზრაი 74 მილიონი ლარის ნაცვლად 89 მილიონი იქნებოდა.

თუ კომუნიკაციების კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დეკლარირებულ შემოსავლებს შევადარებთ ერთმანეთს, ჩანს, რომ 2016 წელს მაუწყებლების შემოსავალი - 86 128 264 ლარი იყო, 2017 წელს მონაცემები დაახლოებით 12 მილიონზე მეტით შემცირდა და 73 982 546 ლარი გახდა. ამავე პერიოდში საზოგადოებრვი მაუწყებლის შემოსავალი 44,1 მილიონიდან 44,6 მილიონ ლარამდე გაიზარდა.