მოკლედ: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, შავი ზღვის დაბინძურების ფაქტი გამოავლინეს.

დეტალები: დეპარტამენტის მიხედვით, პანამის დროშის ქვეშ მცურავმა გემმა, შავი ზღვა სამეურნეო წყლებით დააბინძურა.

  • ფოთის სასამართლომ გემი სამართალდამრღვევად ცნო და 65 000 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა.

ბოლო ხაზი: გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თქმით, პანამის დროშის ქვეშ მცურავ გემს, საქართველოს ტერიტორიული წყლების დატოვებისა და თავისუფალი ნაოსნობის უფლება, დაკისრებული საჯარიმო სანქციისა და გარემოსთვის მიყენებული ზიანის თანხის გადახდის შემდეგ მიეცა.