მოკლედ: ადამიანის უფლებათა ცენტრი (HRC) აქვეყნებს მონიტორინგის მოკლე ანგარიშს, 2023 წელს, შეკრების თავისუფლებით სარგებლობის მიზნით, საჯარო სივრცეში კარვის განთავსების ხელშეშლის პრაქტიკასთან დაკავშირებით.

 • არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასებით, საჯარო სივრცეში პროტესტის გამოხატვის მიზნით საპროტესტო კარვის გაშლის პრაქტიკა და "შეკრებებისა და მანიფესტაციის შესახებ" საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებები კონსტიტუციით დაცულ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას ეწინააღმდეგება.
 • გარდა ამისა, არღვევს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებს.

ბექა გრიგორიადისის პროტესტი: HRC მიიჩნევს, რომ არაერთი დარღვევა იყო ბექა გრიგორიადისის პროტესტის დროს, როდესაც ჯერ კიდევ არ ჰქონდა პარლამენტს დამტკიცებული ცვლილება შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში, რომლის მიხედვითაც, საპროტესტო აქციებისა და დემონსტრაციების დროს იზღუდება დროებითი კონსტრუქციების გაშლა.

 • HRC გრიგორიადისის პროტესტს 28 მაისიდან 4 ივნისის ჩათვლით აკვირდებოდა.
 • გრიგორიადისი შვილის, ლაზარე გრიგორიადისის პატიმრობიდან გათავისუფლებას მოითხოვდა.
 • მას ჰქონდა კარვის გაშლის მცდელობებიც, რისი საშუალებაც პოლიციამ არ მისცა.

არასამთავრობო ორგანიზაცია შემდეგი დარღვევების შესახებ მიუთითებს:

 • პოლიციამ აქციის ორგანიზატორებს არ მოუწოდა მოთხოვნების დამორჩილებისკენ;
 • არ განუმარტა მათ კარვის ჩამორთმევის სამართლებრივი საფუძველი;
 • კარვის ჩამორთმევა განხრციელდა ძალადობრივი მეთოდებით.
 • "გრიგორიადისის ქმედებები და განცხადებები არ სცდებოდა მშვიდობიანი შეკრების კონსტიტუციური უფლებით დაცული სფეროს ფარგლებს. ამის გათვალისწინებით, სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელთა მხრიდან, კარვის გაშლის ხელშეშლით, გრიგორიადისს არაპროპორციულად და კანონიერი საფუძვლის გარეშე, შეეზღუდა შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება", — წერია განცხადებაში.

HRC ე.წ. კარვების კანონზე: ორგანიზაციის განცხადებით, 5 ოქტომბერს, საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონპროექტი შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით, ზღუდავს ადამიანის უფლებებს.

 • "კარვის გაშლა არის შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების განუყოფელი ნაწილი, რომლის შეზღუდვაც დაუშვებელია საქართველოს კონსტიტუციითა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული საფუძვლების არსებობის გარეშე", — წერია დასკვნაში.

HRC-ის რეკომენდაციები საქართველოს პარლამენტისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ:

 • პარლამენტმა კანონშემოქმედების პროცესში, თავი შეიკავოს შეკრების თავისუფლებაზე შეზღუდვების დაწესებისგან;
 • გაითვალისწინოს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებები, ევროპული სამართლის პრაქტიკა და საერთაშორისო სტანდარტები;
 • შსს-მ მისცეს აქციის მონაწილეებს შესაძლებლობა, განათავსონ და გამოიყენონ კარავი პროტესტის გამოსახატად.