ალტე უნივერსიტეტის მედიცინის ახალმა ქართულენოვანმა საგანმანათლებლო პროგრამამ აკრედიტაცია წარმატებით მოიპოვა.

ფოტო: ალტე უნივერსიტეტი

აღნიშნული პროგრამა მედიცინით დაინტერესებულ აბიტურიენტებს შემდეგ უპირატესობებს სთავაზობს:

Evex ჰოსპიტლების გრანტის მიღების შესაძლებლობას — TOP 5 აბიტურიენტს, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ყველაზე მაღალ ქულას მიიღებს, 100%-ით დაუფინანსდება სწავლების სრული პირველი წელი;

Evex ჰოსპიტლებთან თანამშრომლობის ფარგლებში, ექსკლუზიურად ივ. ბოკერიას საუნივერსიტეტო ჰოსპიტლის ბაზაზე კლინიკური პრაქტიკის გავლის უნიკალურ შესაძლებლობას;

სწავლების ინტეგრირებულ მეთოდს — საბაზისო და კლინიკური დისციპლინების ჩართულობით ორგანოთა სისტემების ერთ სიბრტყეში განხილვასა და მედიცინის დარგში შესაბამისი ცოდნისა და უნარების განვითარებას (პროგრამა 4 ფაზაD არის წარმოდგენილი: საბაზისო, პრეკლინიკური, კლინიკური, კლინიკური პრაქტიკისა და კვლევის ფაზა);

პრაქტიკულ სწავლებას ალტე უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ სამედიცინო ლაბორატორიებში: OSCE Center, საბაზისო-კლინიკური უნარების ლაბორატორია, სიმულაციური კლინიკა და სხვა;

სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობას;

პრაქტიკის გავლას, როგორც Evex-ის ჰოსპიტლების ჯგუფში შემავალ კლინიკებში, ასევე, სხვა პარტნიორ კლინიკებსა და სამედიცინო პროფილის დაწესებულებებში;

პრაქტიკოსი ლექტორების მიერ ჩატარებულ საინტერესო ლექციებს, მასტერკლასებს, ვორქშოფებს;

United State Medical Licensing Examination (USMLE) — აშშ-ში რეზიდენტურის მსურველთათვის მოსამზადებელ კურსებს;

ივ. ბოკერიას საუნივერსიტეტო ჰოსპიტლის ბაზაზე, რეზიდენტურის პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას.

ფოტო: ალტე უნივერსიტეტი

დაინტერესებულ აბიტურიენტებს უკვე აქვთ შესაძლებლობა მედიცინის ქართულენოვანი პროგრამა საგამოცდო ცენტრის ბაზაშიც დაამატონ.

პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აღნიშნულ ბმულზე.