ჩვენს მკითხველებს სასკოლო საგნების შესახებ ქვიზებს ხშირად ვთავაზობთ. ეს ქვიზები ერთი შეხედვით მარტივი შეიძლება ჩანდეს, თუმცა ასე სულაც არ არის! გსურს სკოლის მოსწავლეს შეეჯიბრო და თავი გამოცადო? მაშინ ამ 6 ქვიზის გაკეთებას გირჩევთ:

1. ტესტი: შენ უკეთ იცი მსოფლიოს გეოგრაფია თუ მეცხრეკლასელმა?

2. ტესტი: შენ უკეთ იცი მათემატიკა თუ მეექვსეკლასელმა?

3. ტესტი: შენ უკეთ იცი საქართველოს ისტორია თუ მეცხრეკლასელმა?

4. ტესტი: შენ უკეთ იცი საქართველოს გეოგრაფია თუ მეცხრეკლასელმა?

5. ტესტი: შენ უკეთ იცი ქართული ზმნა თუ მეცხრეკლასელმა?

6. დაბოლოს, ტესტი: შენ უკეთ იცი მსოფლიოს ისტორია თუ მერვეკლასელმა?