მართალია, ბევრ ჩვენგანს სკოლაში მათემატიკის სწავლა სულაც არ უყვარდა, თუმცა ჩვენი ცხოვრება ამ მეცნიერების გარეშე წარმოუდგენელია. შეიძლება არ დაიჯერო, მაგრამ ყოველდღიურად მათემატიკასთან იმაზე მეტი შეხება გაქვს, ვიდრე წარმოგიდგენია.

თუ მათემატიკაში თავის გამოცდა გინდა, სწორ ადგილას ხარ! გააკეთე ეს ტესტი და შედეგები გაგვიზიარე.

ტესტი: შენ უკეთ იცი მათემატიკა თუ მეექვსეკლასელმა?

ტესტის დაწყება

1 / 10 როგორ რიცხვს ეწოდება მარტივი რიცხვი?

2 / 10 ჩამოთვლილთაგან რომელია 3-ის ჯერადი?

3 / 10 ჩამოთვლილთაგან რომელს გვეუბნება პითაგორას თეორემა?

4 / 10 რამდენია გაშლილი კუთხის გრადუსული ზომა?

5 / 10 რას უდრის x?

6 / 10 რამდენია წესიერი ხუთკუთხედის შიდა კუთხეების ჯამი?

7 / 10 ამ წილადებიდან რომელია მეტი?

8 / 10 რას უდრის π ? (მეასედებამდე დამრგვალებით)

9 / 10 რამდენია მართკუთხედის ფართობი, თუ მისი გვერდები 8 და 6 სმ-ის ტოლია?

10 / 10 და ბოლოს, რამდენია იმის ალბათობა, რომ კამათლის გაგორებისას კენტი რიცხვი დაჯდება?

იტვირთება...
ერთი წუთით...