არასამთავრობო ორგანიზაციები 7-9 მარტს რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციაზე დაკავებულებზე განცხადებას ავრცელებენ.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ორგანიზაციები მიუთითებენ, რომ მშვიდობიანი სამოქალაქო პროტესტის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების პარალელურად, ადგილი ჰქონდა დემონსტრანტების მასობრივ უკანონო დაკავებას.

 • მათი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ შსს-მა მიიღო დაკავებულების ადმინისტრაციული პატიმრობიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილება, მათთვის ეს საკითხი კვლავ დღის წესრიგში დგას.
 • "ამ დროისთვის არ დასრულებულა საქმეთა განხილვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დემონსტრანტების წინააღმდეგ ეტაპობრივად წარადგენს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეებს სასამართლოში", — აღნიშნავენ ისინი.

დეტალები: აკრიტიკებენ იმას, რომ სასამართლომ დაუსაბუთებელი დადგენილებები მიიღო და შეუსაბამოდ მაღალი ჯარიმები შეუფარდა დაკავებულებს.

 • ასევე, აღნიშნავენ, რომ ეს პროცესი პროცედურულად სრულიად არაორგანიზებულად მიმდინარეობს — "ერთი მხრივ სამინისტროს მიერ საქმეების სასამართლოში შეტანა და მეორე მხრივ, სასამართლოს მიერ საქმეთა განხილვა".
 • მათი ინფორმაციით, უმეტესად, სამინისტროს წარმომადგენელი მოქალაქეებს გვიან ღამით უკავშირდებიან და ატყობინებენ, რომ მომდევნო დილას უნდა გამოცხადნენ სასამართლოში. სხვა შემთხვევებში კი მხოლოდ 1-2 საათით ადრე აწდვიან ინფორმაციას.
 • "საქმეებს სასამართლოში ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მორიგე მოსამართლე განიხილავს, რომლის ვინაობაც ხშირად უცნობია და მისი ვინაობის გაგების შემდეგაც კი შეუძლებელია სასამართლოს შემადგენლობისგან პროცესის გამართვის დროსთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება".

NGO-ების განცხადებით, ამ პირობებში, ორგანიზაციების ადვოკატებს, რომლებიც დაკავებულების უფლებებს იცავენ, დილიდან გვიან ღამემდე, სამუშაო პირობებისა და სივრცის არარსებობის გარეშე უწევთ სასამართლოში უშედეგონ ლოდინი.

 • "ზოგჯერ რამდენიმე საათი, ზოგჯერ კი მთელი დღის განმავლობაში, რაც სრულიად გაუმართლებელია. ამ პირობებში შეუძლებელია მარწმუნებლის ეფექტიანი დაცვა, ასევე მოწმეთა და სხვა ტიპის მტკიცებულებების დროულად მოძიება და სასამართლოში წარდგენა".
 • "ასევე, შემაშფოთებელია ის გარემოებაც, რომ ხშირად მთელი დღის განმავლობაში მომლოდინე პირების და მათი ადვოკატების პროცესების სხვა დროისთვის გადადება ხდება, თუმცა, ამაზე სასამართლო მხარეებს ინფორმაციას მხოლოდ მთელი დღის ლოდინის შემდეგ, გვიან ღამით აწვდის".

მოუწოდებენ შსს-ს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების საქმეების სასამართლოში წარდგენის თარიღი გონივრული ვადით ადრე აცნობოს მხარეებს.

 • უზრუნველყოს საქმეში არსებული მასალების მხარეებისთვის დროულად, პროცესის დაწყებამდე გადაცემა.
 • ასევე, მოუწოდებენ სასამართლოს, საქმის განხილვა ორგანიზებულად წარმართონ, დროულად გასცენ ინფორმაცია სასამართლო პროცესის თარიღსა და დროზე და მხარეებს ადვოკატებთან ერთად მისცენ შესაძლებლობა, სამუშაო საათებში მიიღონ პროცესებში მონაწილეობა და დაუთმონ სივრცე შესაბამისი შეხვედრებისთვის.
 • ასევე, მათი მოთხოვნაა, მოქალაქეების შუამდგომლობის გათვალისწინებით, საქმეთა განხილვა გადადოს იმ ვადით, რაც საჭირო შეიძლება იყოს მხარისთვის სასარგებლო მტკიცებულებების მოძიებისთვის და მისი ეფექტიანი დაცვისთვის.

ხელმომწერები არიან: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველო, ISFED, უფლებები საქართველო.

 • ასევე, ღია საზოგადოების ფონდი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI), ადამიანის უფლებათა ცენტრი (HRC), სოციალური სამართლიანობის ცენტრი.