საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის, შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, შესაბამის ბრძანებას დღეს გამოსცემს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ახალი ბრძანებით მედიის წარმომადგენლების აკრედიტაციისა და პარლამენტში საქმიანობის წესი განისაზღვრება.

  • პაპუაშვილის მტკიცებით, პარლამენტის კვლევითმა ცენტრმა სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს გამოცდილება გაანალიზა და ცვლილებები ისე შეიმუშავა.

დეტალები: ბრძანებით განისაზღვრება ისიც, რამდენი ჟურნალისტის აკრედიტაცია იქნება შესაძლებელი სხვადასხვა მედიასაშუალების შემთხვევაში.

  • ეროვნულ მაუწყებლებს — 7 გადამღები ჯგუფის, სხვა ტელევიზიებს — 3, ონლაინ გამოცემებს — 4, ჟურნალ-გაზეთებსა და რადიოებს კი 2-2 ჟურნალისტის აკრედიტაციის უფლება ექნებათ.

ქცევის წესები კი, რომელთა დაცვაც ჟურნალისტებს პარლამენტში მოეთხოვებათ ასეთია:

  • პარლამენტის წევრის, აპარატის თანამშრომლის ან პარლამენტის სტუმრად მყოფი პირის მიერ ინტერვიუს ჩაწერაზე უარის თქმის შემთხვევაში შეწყვიტოს ინტერვიუ;
  • პარლამენტის წევრის, აპარატის თანამშრომლის ან პარლამენტში სტუმრად მყოფი პირის თანხმობის გარეშე არ გადაიღოს მისი დოკუმენტების, მისი ტელეფონის ან სხვა ელექტრონული მოწყობილობის ეკრანი ისე, რომ მასზე არსებული ინფორმაციის ან გამოსახულების აღქმა შესაძლებელი იყოს;
  • არ დაუშვას მისი მხრიდან საქართველოს პარლამენტში მყოფი პირისადმი უხამსი, სექსისტური, დისკრიმინაციული მიმართვა ან მოქმედება;
  • დაემორჩილოს სახელმწიფო დაცვისა და მანდატურის მითითებებს;
  • სააკრედიტაციო მოწმობა ატაროს გამოსაჩენ ადგილას და არ გადასცეს სხვა პირს.