გერმანულს ერთ-ერთი ურთულესი ენის რეპუტაცია აქვს. თუმცა, თუკი მის სწავლას დაიწყებ, მალევე მიხვდები, რომ ეს მდიდარი ენა სავსებით ლოგიკურ წესებს ეფუძნება. ეს ლექსიკაშიც გამოიხატება — გერმანული სიტყვების პირდაპირი თარგმანი ხშირად უცნაურია, მაგრამ ლოგიკური. აი, შენ როგორ უგებ ამ ლოგიკას, ეს კი ტესტით შეგიძლია გაარკვიო.

ტესტი: გამოიცანი გერმანული სიტყვა პირდაპირი მნიშვნელობით

ტესტის დაწყება

1 / 10 ამის გამოცნობა არ უნდა გაგიჭირდეს...

2 / 10 შენი აზრით, ეს უცნაური სიტყვათშეთანხმება რას აღნიშნავს გერმანულში?

3 / 10 რას ეძახიან გერმანელები "ცხოვრების საშუალებას", აბა?

4 / 10 რა უნდა იყოს ვითომ?!

5 / 10 პირდაპირი მნიშვნელობით თუ გაიგებ, ადვილად მიხვდები...

6 / 10 რა უცნაურია...

7 / 10 კვლავაც ლოგიკას გაჰყევი

8 / 10 აი, ამ სიტყვის გამოცნობაში კი, მეეჭვება, მთლად ლოგიკამ გიშველოს

9 / 10 ციხესიმაგრე ჰაერში? დამაბნეველია...

10 / 10 დაბოლოს — შენ წინაშეა ტესტის ყველაზე რთულად გამოსაცნობი სიტყვა!

იტვირთება...
ერთი წუთით...