მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში PSP-მ განაცხადა, რომ მმართველმა გუნდმა გადაწყვიტა საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით გააფართოოს ფარმწარმოების ნაწილი და საქმიანობის კონცენტრირება სრულად მოახდინოს ფარმაცევტული სექტორის განვითარებაზე. პროექტის ფარგლებში, მომდევნო 2 წლის მანძილზე PSP სრულად გამოვა მის მფლობელობაში არსებული არაპროფილური ბიზნესებიდან.

ამ ეტაპზე შპს პსპ ფარმამ მიიღო გადაწყვეტილება, გაასხვისოს სს ქართული ლუდის კომპანიის (ზედაზენის) 12,39%-იანი წილი (7 001 000 აქცია) რვა მილიონ აშშ დოლარად და მზად არის, მიიღოს წილის შეძენით დაინტერესებული პირებისაგან შესაბამისი წინადადებები.