2022 წლის აგვისტოში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ორგანიზებით გამოიცა სტატიების მეორე კრებული მედიაციის შესახებ. გამოცემა ეხება მედიაციის განვითარების ტენდენციებს საქართველოში მედიაციის სწავლების გამოცდილების მაგალითზე.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2018 წელს შეუერთდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ ERASMUS+ -ის პროექტს Mediation: training and society transformation/MEDIATS, რომლის მიზანია მედიაციის ინსტიტუტის განვითარების ხელშეწყობა, მისი პოპულარიზაცია და გაცნობა ფართო საზოგადოებისთვის.

კრებულში, რომელიც პროექტის მხარდაჭერით შეიქმნა, თავმოყრილია ილიაუნის სამართლის სკოლისა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტების სტატიები.

MEDIATS-ის პროექტის მხარდაჭერით ილიაუნის სამართლის სკოლის კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა მედიაციის სწავლების საუნივერსიტეტო მოდული, ხოლო ბათუმის უნივერსიტეტში – მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამა. სწორედ ამ პროგრამების მუშაობის შედეგებს ასახავს სტატიების კრებული, რომელიც თავს უყრის მკვლევრებისა და სტუდენტების გამოცდილებას მედიაციის სწავლებასა და სწავლაზე.

კრებული განკუთვნილია მედიაციის სწავლა/სწავლებით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის და ხელმისაწვდომია როგორც ილიაუნის ბიბლიოთეკაში, ისე ელექტრონულად.