ევროკავშირმა დაფინანსების განვლილი პერიოდის განმავლობაში საქართველოსთან თანამშრომლობის ეფექტიანობისა და გავლენის დეტალური შეფასება გამოაქვეყნა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: შეფასებაში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირი საქართველოს ყველაზე მსხვილი დონორია.

  • ამასთანავე, ფინანსური მხარდაჭერის მოცულობა გაიზარდა — 2015 წელს გამოყოფილი 150 მილიონი ევროდან მხარდაჭერამ 2020 წელს 225 მილიონ ევროს მიაღწია.

კონკრეტულად ამ თანხიდან 253 მილიონი ევრო სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას მოხმარდა, 171 კავშირების დამყარებას, 168 ეკონომიკურ განვითარებას, ბაზრის შესაძლებლობებს, 109 მართლმსაჯულებას, დემოკრატიულ მმართველობას და სხვ.

რაც შეეხება შედეგებს, შეფასებაში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირის დახმარებამ ხელი შეუწყო შედეგების მიღწევას ყველა სექტორში თუმცა, განხორციელება ხშირად საკანონმდებლო რეფორმას ჩამორჩება.

  • ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ ევროკავშირის დახმარებამ ხელი შეუწყო კარგ წინსვლას სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომების, სურსათის უვნებლობის თვალსაზრისით, ინოვაციური მიდგომების დანერგვას სოფლის და ინტეგრირებული ტერიტორული განვითარების მიმართულებით.
  • ამას გარდა, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებამ ხელი შეუწყო საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში კარგ წინსვლას.

  • საჯარო მმართველობის სისტემის რეფორმისა და საჯარო ფინანსების მართვის მიმართულებით მიღწეულ იქნა წინსვლა, რამაც ხელი შეუწყო ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ზრდას.

მეთოდოლოგიური მიდგომა: შეფასება 2021 წლის მარტიდან 2022 წლის სექტემბრამდე პერიოდში სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისიის გენერალური დირექტორატის (DG NEAR) შესრულების, შედეგებისა და შეფასების განყოფილების მიერ ჩატარდა.

  • შეფასება ეფუძნებოდა ცხრა შეკითხვას; შეგროვდა მონაცემები და მოხდა მათი ანალიზი, რაც მოიცავდა 2000-ზე მეტი დოკუმენტის განხილვასა და ინტერვიუს 95 პირთან, რომელიც იცნობდა ევროკავშირის საქმიანობას.