საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ინფორმაციით, ახლა ბრძოლა ქართულ სასამართლოში სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს მიმართ გრძელდება.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: გერმანიაში, მარწყვის ფერმაში, სეზონურ სამუშაოებზე დასაქმება საქართველოსა და გერმანიას შორის სამთავრობო დონეზე დადებული ხელშეკრულებით რეგულირებული შრომითი ურთიერთობა იყო.

  • მიუხედავად ამისა, გერმანელმა დამსაქმებელმა ქართველ სეზონურ მუშებს გერმანიის კანონმდებლობასთან წინააღმდეგობაში მყოფი ხელშეკრულება ინგლისურ ენაზე გაუფორმა, როდესაც არცერთმა დასაქმებულმა ენა არ იცოდა.
  • საბოლოოდ, დამსაქმებელმა ხელშეკრულებაში მითითებული პირობა დაარღვია და საათში 9,35 ევროს გადახდის ნაცვლად ნამუშევარს 3 მოკრეფილი ყუთის პროპორციულად ანგარიშობდა.

დეტალები: პროფკავშირებში აცხადებენ, რომ უახლოეს მომავალში პროცესი დაინიშნება, რომელზეც მოწმეები დაიკითხებიან.

  • მათ შორის, დაიკითხება გერმანიის შრომის ფედერალურ სააგენტოსთან დაკავშირებული ორგანიზააციის წარმომადგენელი, რომელმაც დასაქმების ადგილი შეამოწმა და დარღვევები დაადგინა.

დამსაქმებელი ამტკიცებდა, რომ ქართველი მუშები სამსახურში დროულად არ ცხადდებოდნენ, იღებდნენ ალკოჰოლს, დილაობით მუშაობის სურვილი არ ჰქონდათ და ნაადრევად თვითნებურად ტოვებდნენ სამუშაოს.

თუმცა, პროფკავშირების ცნობით, დამსაქმებელმა ვერცერთი გარემოება ვერ დაასაბუთა, რადგანაც არ არსებობდა მტკიცებულებები, რის გამოც სასამართლომ დამსაქმებლის არგუმენტაცია დაუსაბუთებლად მიიჩნია.

საბოლოოდ, სასამართლომ მუშების მოთხოვნები გაიზიარა და დადგინდა, რომ შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს "მინიმალური ხელფასის შესახებ" გერმანიის კანონით განსაზღვრულზე უფრო ნაკლები ოდენობით ანაზღაურებას, სამართლებრივი ძალა არ გააჩნია.

  • დამსაქმებელს დაეკისრა თითოეული დასაქმებულის სასარგებლოდ იძულებითი მოცდენის ანაზღაურება 2021 წლის 11 მაისიდან 31 მაისამდე პერიოდისთვის ხელზე ასაღები 1018 ევროს ოდენობით, ხოლო 01 ივნისიდან 17 ივნისამდე პერიოდისთვის 909 ევროს ოდენობით.