თუ იპოთეკური სესხი გაქვს და შენი კრედიტი ცვლად საპროცენტო განაკვეთზეა მიბმული, სავარაუდოდ, რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა და კლება შენთვის ნაცნობი თემა იქნება. ეს მონეტარული პოლიტიკის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რომელიც ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ სიტუაციას მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს.

შეავსე ტესტი და გაიგე, რა იცი მონეტარული პოლიტიკის შესახებ.

ტესტი: რა იცი მონეტარულ პოლიტიკაზე?

ტესტის დაწყება

1 / 8 რა არის მონეტარული პოლიტიკის მთავარი მიზანი?

2 / 8 რომელი უწყებაა პასუხისმგებელი საქართველოში მონეტარული პოლიტიკის გატარებაზე?

BSDS Alphabet Challenge / Dribbble

3 / 8 რას გულისხმობს ფასების სტაბილურობა?

Online shopping at the best prices. / Dribble

4 / 8 რამდენია ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი საქართველოში?

Analysis / Dribbble

5 / 8 კიდევ რას უწოდებენ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს?

Big Percent / Dribbble

6 / 8 რა ხდება, როდესაც რეფინანსირების განაკვეთი იზრდება?

Shopping Cart / Dribbble

7 / 8 ჩამოთვლილთაგან, რომელია მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტი, რომელსაც ეროვნული ბანკი იყენებს?

8 / 8 და ბოლოს, ეროვნულმა ბანკმა რეზერვებიდან დოლარი გაყიდა — რა გავლენას მოახდენს ეს გადაწყვეტილება ლარზე?

იტვირთება...
ერთი წუთით...