საქართველოში ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მომზადებული კვლევის თანახმად, გამოკითხული მოსახლეობის დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ ტრადიციების შენარჩუნების საუკეთესო გზა დასავლეთთან ინტეგრაციაა.

კითხვაზე, ორი მოსაზრებიდან რომელი მათგანი გამოხატავს უკეთესად თქვენს ხედვას, შედეგები ასე გადანაწილდა:

  • დასავლეთთან ინტეგრაცია ხელს შეუწყობს საქართველოს კულტურისა და ტრადიციების შენარჩუნებას — 45%;
  • ქართული ტრადიციები უფრო მეტად გადარჩება, თუ საქართველო დაუკავშირდება რუსეთს და არა აშშ-სა და ევროკავშირს — 20%;
  • არცერთს არ ვეთანხმები — 25%;
  • არ ვიცი/უარი — 10%.

ამასთან, მოსახლოების უმრავლესობა ფიქრობს, რომ დასავლეთი საუკეთესო პარტნიორია საქართველოსთვის. კითხვაზე, ბევრი მოსაზრება არსებობს იმის შესახებ, რომ საქართველოს ორიენტირი ევროკავშირი და შეერთებული შტატები უნდა იყოს თუ რუსეთი. გთხოვთ მითხრათ, რომელი მათგანი გამოხატავს უკეთესად თქვენს ხედვას, შედეგები ასე გადანაწილდა:

  • დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და სხვა საკითხების შესახებ საერთო ღირებულებების გამო, საქართველოსთვის საუკეთესო პარტნიორები ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირია — 53%;
  • საერთო ღირებულებებისა და რელიგიის გამო, რუსეთი საქართველოსთვის უფრო ბუნებრივი მოკავშირეა, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი — 20%;
  • არცერთს არ ვეთანხმები — 15%;
  • არ ვიცი/უარი — 11%.

გამოკითხულთა 72% ევროკაშირში გაწევრიანებას მხარს უჭერს, 13% ეწინააღმდეგება, 8% ფიქრობს, რომ სულერთია, ხოლო 7% საკუთარ აზრს არ აფიქსირებს.

მასალა მომზადებულია პროექტის – საქართველოში ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში. გამოკითხვას Zinc Network-ის დაკვეთითა და USAID-ის ფინანსური დახმარებით CRRC საქართველო ახორციელებს. კვლევაში გამოთქმული შეხედულებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს USAID-ის ან აშშ მთავრობის შეხედულებებს.

CRRC საქართველომ ჩაატარა 3 024 პირისპირ ინტერვიუ ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე (მეთოდოლოგია: CAPI, გამოპასუხება: 33%). გამოკითხვა განხორციელდა 2021 წლის 16 ნოემბრიდან 14 დეკემბრამდე, შესაბამისად, შედეგები ასახავს საზოგადოებრივ განწყობებს უკრაინაში ომამდე.

გამოკითხვის შედეგები წარმომადგენლობითია საქართველოს მთლიანი მოსახლეობისთვის, ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა. ასევე, წარმომადგენლობითია ცალკეულად თბილისის, ურბანული და სოფლის ტიპის დასახლებებისთვის და ეთნიკური უმცირესობებისთვის. ცდომილების საშუალო ზღვარი: +-1.7% (იცვლება სხვადასხვა კითხვის მიხედვით).

ზოგ შემთხვევაში, პასუხების ჯამი შესაძლოა არ იყოს 100%, დამრგვალების გამო. "უარი პასუხზე" არცერთ შემთხვევაში აღემატება 1%ს, ამიტომ მოხდა "არ ვიცი" და "უარი პასუხზე" დაჯამება.