იმის მიუხედავად, რომ სხვადასხვა კონვენცია თუ ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების დაცვაზე ზრუნავს, ზოგი ჯგუფი დისკრიმინაციას მაინც განიცდის. ამის მიზეზი კი ხშირად ის არის, რომ საზოგადოების ნაწილს ადამიანის უფლებებზე არასწორი წარმოდგენა აქვს.

შეიძლება, ადამიანის უფლებების შესახებ გარკვეული საკითხები იცოდე, თუმცა ზოგიერთი პრინციპისა და ცნების შესახებ მცდარი ინტერპრეტაცია გქონდეს. ეს ტესტი სწორედ იმის გაგებაში დაგეხმარება, თუ რამდენად სწორად გესმის ადამიანის უფლებები და მასთან დაკავშირებული ცენტრალური საკითხები.

ტესტი: რა იცი ადამიანის უფლებებისა და დისკრიმინაციის შესახებ?

ტესტის დაწყება

1 / 5 რა არის ადამიანის უფლებები?

iStock

Dribbble

Dribbble

Dribbble

Dribbble

2 / 5 შენმა უფროსმა თათბირი მოაწყო და გეუბნება, რომ ვაკანტური პოზიციისათვის გამოცხადებულ ვაკანსიაზე ერთი კანდიდატი ძალიან მოეწონა. აღმოჩნდა, რომ შერჩეული კანდიდატი სექსუალურ ორიენტაციას არ მალავს, რაც უფროსისთვის დიდი პრობლემაა და შენი აზრი აინტერესებს. როგორ მოიქცევი?

iStock

Dribbble

Dribbble

Dribbble

Dribbble

3 / 5 თუ მოქალაქე ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, შეზღუდული შესაძლებლობის ან სექსუალური ორიენტაციის გამო არ აქირავებს თავის ქონებას კონკრეტულ პირზე, ეს შეიძლება მივიჩნიოთ:

Pinterest

study.com

study.com

study.com

4 / 5 აირჩიე სწორი პასუხი:

ნინო თავის საოცნებო პოზიციაზე მუშაობის დასაწყებად გასაუბრებაზე მივიდა, სადაც კომპანიის დირექტორს ძალიან მოეწონა როგორც მისი პროფესიული უნარები, ასევე გამოცდილება და ფიქრობს, რომ ის საუკეთესო კანდიდატია და კომპანიისთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი შენაძენი იქნება, თუმცა ბოლო კითხვებზე, "დაოჯახებული ხარ თუ არა?" და "გყავს თუ არა შვილები?", ნინოს მხრიდან დადებითმა პასუხმა, დირექტორს იმედები გაუცრუა. საბოლოოდ კომპანიის დირექტორმა არჩევანი დასაოჯახებელ კანდიდატზე შეაჩერა. შეიძლება თუ არა დირექტორის ქმედება ჩაითვალოს დისკრიმინაციულად?

iStock

Pinteres

Pinterest

Pinterest

Pinteres

5 / 5 ვის იცავს ანტიდისკრიმინაციული კანონი?

iStock

iStock

iStock

iStock

იტვირთება...
ერთი წუთით...

ქვიზი მომზადდა თანასწორობის ელჩის ინიციატივით. მასში მოსაზრებები გამოთქმულია ავტორის პასუხისმგებლობით.