სახელმწიფო ინსპექტოერის სამსახურის გაუქმებას უწყების ხელმძღვანელი, ლონდა თოლორაია საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს. გარდა ამისა, ის მოითხოვს, სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე შეჩერდეს პარლამენტის მიერ დაჩქარებული წესით მიღებული კანონის ამოქმედება.

"სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს აქვს სამი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელთა განხორციელებისას განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია სამსახურის დამოუკიდებლობა როგორც აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლებისაგან. უწყების დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი აუცილებელი ელემენტი მისი ხელმძღვანელის არჩევითი ბუნება და უფლებამოსილების განხორციელების პერიოდში კანონით მისთვის დაწესებული ხელშეუხებლობის გარანტიებია.

სწორედ საქმიანობის თავისებურების გათვალისწინებით, სახელმწიფო ინსპექტორის თანამდებობა, მისი შინაარსითა და დანიშნულებით, განსაკუთრებულ კონსტიტუციურ დაცვას საჭიროებს", — ვკითხულობთ ინსპექტორის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

თოლორაია აცხადებს, რომ რაც უფრო მაღალია თანამდებობის პირის დამოუკიდებლობისა და მის საქმიანობაში ჩაურევლობის ინტერესი, მით უფრო მეტი დასაბუთებაა საჭირო ამგვარი პირის თანამდებობიდან გასათავისუფლებლად. ის ფიქრობს, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის და შესაბამისად, მისი თანამდებობის გაუქმებისას პარლამენტს ეს გადაწყვეტილება საკმარისად არ დაუსაბუთებია.

სახელმწიფო ინსპექტორის ინტერესებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. საჩივარი ეხება უწყების გაუქმების შესახებ პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების კონსტიტუციის 25-ე მუხლთან შეუსაბამობას. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის მიხედვით, საქართველოს ყოველ მოქალაქეს აქვს უფლება დაიკავოს ნებისმიერი საჯარო თანამდებობა, თუ იგი აკმაყოფილებს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს. საჯარო სამსახურის პირობები განისაზღვრება კანონით. შესაბამისად, თოლორაია ასაჩივრებს ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების შედეგად მისი თანამდებობის გაუქმებას და მის ნაცვლად შექმნილი ორი სხვადასხვა უწყებისთვის ორი ახალი ხელმძღვანელის არჩევას.

"კონსტიტუციის 25-ე მუხლით გარანტირებულ უფლებაში ჩარევის ამგვარი პრეცედენტი იწვევს "მსუსხავ ეფექტს" პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურისა და სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის მომავალ უფროსებზეც", — აცხადებს ჯერ კიდევ მოქმედი უწყების ჯერ კიდევ მოქმედი ხელმძღვანელი.

თოლორაია ფიქრობს, რომ მისთვის სახელმწიფო ინსპექტორის უფლებამოსილების შეწყვეტის ლეგიტიმური მიზეზის არსებობის შემთხვევაშიც კი, მას უნდა მისცემოდა შესაძლებლობა დარჩენილ ვადაში მუშაობა გაეგრძელებინა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ან სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფროსად.

"ვფიქრობ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო იტყვის თავის სათქმელს დამოუკიდებელი ინსტიტუტებისა და ყველა არჩევითი თანამდებობის სტაბილურობის, უსაფუძვლოდ მათი თანამდებობიდან გათავისუფლებისგან დაცვის კონსტიტუციური უფლების უზრუნველსაყოფად", — განაცხადა ლონდა თოლორაიამ.


პარლამენტმა ქართული ოცნების ინიცირებულ კანონპროექტი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების შესახებ დაჩქარებულად განიხილა და გასული წლის 30 დეკემბერს დაამტკიცა. კანონპროექტის მიხედვით, უქმდება სახელმწიფო ინსპექტორის თანამდებობა და სამსახური. მის მაგივრად იქმნება ორი — სპეციალური საგამოძიებო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურები.

კანონის მიღების შეჩერება მოითხოვა ევროკავშირმა, ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა, გაერომ, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა, ევროპარლამენტარებმა, ამერიკის ელჩმა. ყველა მათგანმა მიუთითა, რომ დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუტის დაშლა ასეთი დაჩქარებული წესით, გაუმჭვირვალედ, იყო მიუღებელი და ამ კანონის მიღება უნდა დაფუძნებოდა ფართო დისკუსიებს, ღია და ღრმა განხილვებს, მათ შორის, ამ დისკუსიებში პირველ რიგში ჩართული უნდა ყოფილიყო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, რეფორმა უნდა განხორციელებულიყო ფრთხილად და თანამდებობის პირების მიმართ მსგავსი მსუსხავი ეფექტის თავიდან არიდების გზით.

ლონდა თოლორაიას შეფასებით, ეს არის შტურმი სამსახურზე, რომელიც თავის გადაწყვეტილებებს არასოდეს არავის უთანხმებდა. მისი თქმით, მმართველ პარტიას სამსახურის გაუქმების შესახებ მათთან არანაირი კომუნიკაცია არ ჰქონია. მისივე თქმით, მაშინ, როდესაც სამშობიაროდან უწყების გაძლიერების პროექტს წერდა, პარლამენტი მისი გაუქმების შესახებ კანონპროექტს ამზადებდა.