საქართველოს პირველი არხის დაკვეთით ორგანიზაცია სონარმა ტელეაუდიტორიის კვლევა ჩაატარა, რომლის მიხედვითაც, ყველაზე მეტი ადამიანი ტელეკომპანია იმედსა და თავად პირველ არხს ენდობა.

ფოტო: პირველი არხი

როგორც ანგარიშში წერია, კვლევითმა ორგანიზაციამ, რესპონდენტებს სთხოვა, ტელევიზიების მიმართ სანდოობის ხარისხი 5-ბალიანი სკალით შეეფასებინათ. 4 და 5 ქულა, რომელიც სანდოობის ყველაზე მაღალ ხარისხს გულისხმობს, ყველაზე მეტმა ადამიანმა იმედს, ხოლო ყველაზე ნაკლებმა — ფორმულას მიანიჭა.

კვლევის მიხედვით, უნდობლობას ყველაზე მეტი ადამიანი მთავარ არხს უცხადებს, ხოლო ყველაზე ნაკლები — თავად პირველ არხს.

ანგარიშის მიხედვით,რაოდენობრივი კვლევა სატელეფონო ინტერვიუს მეთოდით ჩატარდა, რომლისთვისაც 1 501 რესპონდენტი გამოიკითხა. გამოკითხვაში 18 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობა მონაწილეობდა.