მედიაკოლაცია აზარტული თამაშებისა და მათი რეკლამების შემზღუდავი საკანონმდებლო პაკეტის დაჩქარებული წესით განხილვას უარყოფითად აფასებს. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ განმარტებით ბარათში მოყვანილი არგუმენტები პრობლემური და არასაკმარისია. მათ განცხადებით, არსებობს რისკი, რომ საკანონმდებლო ცვლილება მაუწყებლებს ფინანსურად მნიშვნელოვნად დააზარალებს.

"საგანგაშოდ მიგვაჩნია ის გარემოებაც, რომ მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილების გავლენა მაუწყებლების შემოსავლებზე არ არის სათანადოდ შეფასებული. არსებობს რისკი, რომ კანონპროექტის მიღება მნიშვნელოვნად დააზარალებს მაუწყებლების ფინანსურ დამოუკიდებლობას", — ამბობენ ისინი.

ორგანიზაციის განცხადებით, ცვლილებების დაჩქარებულა მიღება ეჭვს ბადებს, რომ პარლამენტის რელური მიზანი "სრულყოფილი და პროფესიული განხილვების თავიდან აცილებაა". ამასთან, ისინი აღნიშნავენ იმას, რომ კანონპროექტს დარგის სპეციალისტთა შეფასებები, ასევე, სახელმწიფო, არასახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაციათა კონსულაციები არ ერთვის, კანონპროექტის მიღება კი მისი სრულფასოვანი განხილვის გარეშე წარმოუდგენელია.

"კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვა და ერთ დღეში მისი ორი მოსმენით მიღება გამორიცხავს სრულფასოვან საპარლამენტო განხილვას, დაინტერესებული პირების მიერ მოსაზრებების წარდგენას და კანონპროექტის დახვეწას. აღნიშნული პროცედურები პრინციპულად მნიშვნელოვანია ინიციატივებზე, რომლებსაც მნიშვნელოვანი ფინანსური ეფექტების გამოწვევა შეუძლია სახელმწიფო ბიუჯეტისა და მედია სექტორისთვის", — აცხადებს მედიაკოალიცია.

პარლამენტში დღეს აზარტული თამაშების შესახებ მისაღებ კანონპროექტზე მსჯელობდნენ. სხვა ცვლილებებთან ერთად, კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში მაუწყებლებს სპონსორობის სანაცვლოდ აზარტული თამაშობის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს, აზარტული თამაშობის მოწყობის ორგანიზატორის, ტოტალიზატორის მოწყობის ორგანიზატორის, ლოტოს მოწყობის ორგანიზატორის და ბინგოს მოწყობის ორგანიზატორის შესახებ რეკლამის გაშვება ეკრძალებათ.

"ნებადართული იქნება მხოლოდ აზარტული თამაშობის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს, აზარტული თამაშობის მოწყობის ორგანიზატორის, ტოტალიზატორის მოწყობის ორგანიზატორის, ლოტოს მოწყობის ორგანიზატორის და ბინგოს მოწყობის ორგანიზატორის ორგანიზატორის დასახელების ხმოვანი გავრცელება/გამოცხადება არაუმეტეს 10 წამის ხანგრძლივობით 1 საათში, ნებისმიერი სახის ვიზუალური რეკლამის გავრცელების გარეშე", — ვკითხულობთ კანონპროექტში.