არ არსებობს სტატისტიკა, თუ რამდენი ადამიანი ეცნობა ხელმოწერამდე სასესხო ხელშეკრულებას. რომ არსებობდეს, დარწმუნებული ვართ, ეს მაჩვენებელი საკმაოდ მცირე იქნებოდა.

არადა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად კარგად გვესმის ყველა ის დეტალი, რომელიც სესხის აღებას ახლავს თან: საპროცენტო განაკვეთები, ღია და ფარული ხარჯები, ვადიანობა, სავალუტო რისკები და სხვა.

შეავსე ტესტი და გაიგე, რა იცი სესხების შესახებ, რამდენად ერკვევი პროცენტებსა და კრედიტის ტიპებში, იცი თუ არა, რა "ღირს" 1000 ლარამდე სამომხმარებლო სესხი და გესმის თუ არა, როგორ ადგენენ ბანკები სესხებზე საპროცენტო განაკვეთებს.

ტესტი: რა იცი სესხების შესახებ?

ტესტის დაწყება

1 / 10 რომელი არ მიეკუთვნება სესხების კატეგორიას?

Jasmine Xiong / Dribbble

2 / 10 რამდენია 1 000 ლარამდე სამომხმარებლო სესხის საშუალო საბაზრო ღირებულება?

Stanislav Bolotov / Dribbble

3 / 10 ნომინალურ საპროცენტო განაკვეთში შედის:

Jennifer Reeves / Dribbble

4 / 10 ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთში შედის:

Eugene Beloussov / Dribbble

5 / 10 აირჩიე სწორი ვარიანტი:

Shakuro Graphics / Dribbble

6 / 10 რაზეა დამოკიდებული სესხის პროცენტის მოცულობა?

Sheetal Dwivedi / Dribbble

7 / 10 არის თუ არა ვალდებული ბანკი, რომ სესხთან დაკავშირებული ყველა დეტალი ხელშეკრულებაში ჩაწეროს?

Étienne Buteau / Dribbble

8 / 10 როგორც წესი:

Boyko / Dribbble

9 / 10 რა მოხდება მაშინ, თუ მცურავ კურსზე მიბმული სესხი გაქვს და რეფინანსირების განაკვეთი გაიზარდება?

Hari Mohan Thakur / Dribbble

10 / 10 იპოთეკური სესხის აღების მიზნობრიობა შეიძლება იყოს:

Andrejs Hairulins / Dribbble

იტვირთება...
ერთი წუთით...