ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, სერვისების განვითარების სააგენტოსგან ამომრჩეველთა განახლებული სია მიიღო. ბაზაში სულ 3 540 609 ადამიანია.

"განახლებული მონაცემების საფუძველზე საზოგადოების და შესაბამისი ჩართული მხარეების აქტიურობით გვექნება კიდევ უფრო გაუმჯობესებული, კიდევ უფრო დახვეწილი ამომრჩეველთა ერთიანი სიები, რომელიც მოხსნის ყველა იმ კითხვის ნიშანს და გამორიცხავს იმ მანიპულაციას, რომელიც ამომრჩეველთა სიასთან მიმართებაში შეიძლება არსებობდეს", — განაცხადა ცესკოს თავმჯდომარემ, გიორგი კალანდარიშვილმა.

სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა, ზურაბ სანიკიძემ განაცხადა, რომ ეს არის პოტენციურ ამომრჩეველთა "ყველაზე ამომწურავი და ყველაზე გამჭვირვალე სია" დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში.

"ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ეს არის ყველაზე სრულყოფილი, ყველაზე ამომწურავი და ყველაზე გამჭვირვალე სია, რაც განამტკიცებს სრულად იმ მთავარ პრინციპს, რასაც ჰქვია ერთი ამომრჩეველი — ერთი ხმა", — განაცხადა სანიკიძემ,

ცესკოს ინფორმაციით, აღნიშნულ სიას დაამუშავებენ, რის შემდეგაც საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებული ვერსიას ხელმისაწვდომია იქნება საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე პარტიებისთვის, საინიციატივო ჯგუფებისთვის, საარჩევნო კანონმდებლობით განსაზღვრული დამკვირვებელი ორგანიზაციებისა და ამომრჩევლებისთვის.