2020 წლის მონაცემებით, უმუშევრობის დონე კაცებში 20,2%, ხოლო ქალებში 16,2%-ია — ამის შესახებ საქსტატის ანგარიშშია ნათქვამი. როგორც კაცების, ისე ქალების შემთხვევაშიც, 2019 წელთან შედარებით, უმუშევრობა გაზრდილია.

ფოტო: საქსტატი

საქსტატის მიხედვით, უმუშევრად მიიჩნევა ის, ვინც აქტიურად ეძებს სამსახურს და მზად არის დაიწყოს მუშაობა — სამუშაოს მაძიებლები ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობად ითვლებიან. იქიდან გამომდინარე, რომ სამუშაო ბაზარზე ქალების აქტიურობის დონე დაბალია, ნაკლებია უმუშევრობის პროცენტული წილიც.

შრომის ბაზარზე ქალების ნაკლები აქტიურობა პირდაპირ ბმაშია ქალთა უფლებებთან, რადგან ქალებს სამსახურის ძიებისას ბევრი წინააღმდეგობის გავლა უწევთ. ასევე, განსხვავდება მათი ანაზღაურება. გარდა ამისა, საოჯახო საქმეებში მეტწილად ქალები არიან ჩართულები, რაც სამსახურის ძიებისას კიდევ ერთი შემაფერხებელი ფაქტორია.

2020 წელს სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე ქალებში 40,4%, ხოლო კაცებში 62% იყო. წინა წელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი ქალებში შემცირებულია 2,7 პროცენტული პუნქტით, ხოლო კაცებში გაზრდილია 0,3 პროცენტული პუნქტით.

ფოტო: საქსტატი

აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს დასაქმების დონე როგორც ქალებში, ასევე კაცებში შემცირებულია წინა წელთან შედარებით, შესაბამისად 2,3 და 0,6 პროცენტული პუნქტით.

ცნობისთვის, 2020 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 18,5%-მდე გაიზარდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში 281,9 ათასი უმუშევარია. ამასთან, საქართველოში 1,5 მილიონი ადამიანი სამუშაო ძალის გარეთ არის — ეს ის ადამიანები არიან, რომლებსაც ან 15 წელზე ნაკლები ასაკი აქვთ, ან სამსახურის დაწყებისთვის მზადყოფნას არ გამოთქვამენ.